အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့မယ္ဆုိရင္ အထူးဆင္ျခင္သင့္၊ေရွာင္ရွားသင့္သည့္”ကြာသုံးကြာ၊ ခ်ာသုံးခ်ာ၊ ပါသုံးပါ”

အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့မယ္ဆုိရင္ အထူးဆင္ျခင္သင့္၊ေရွာင္ရွားသင့္သည့္”ကြာသုံးကြာ၊ ခ်ာသုံးခ်ာ၊ ပါသုံးပါ”

ကြာ သုံး ကြာ၊ ခ်ာ သုံး ခ်ာ၊ ပါ သုံး ပါဆို တဲ့ အေၾကာင္း ဗဟုသုတေလး ပါ လြတ္လပ္ စြာ ရွယ္ ယူ နိုင္ ပါ သည္ …။

“အိမ္ေထာင္ျပဳ၊ ဘုရားတည္၊ေဆးမွင္ရည္ စုပ္ထိုး၊ ေက်ာင္းထိုင္ပင့္၊ျမတ္သံဃာ၊ စာခ်ဳပ္ရန္ခက္သည့္အမ်ိဳး…” ဆိုတဲ့ ေရွးပညာရွိမ်ား ဆိုမိန႔္စကား ရွိပါတယ္ …။

အရြယ္ေရာက္လာၾကသူ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတိုင္း (အပ်ိဳႀကီး၊လူပ်ိဳႀကီးကလြဲရင္)အိမ္ေထာင္ျပဳၾက မွာ ျဖစ္ပါတယ္ …။

အိမ္ေထာင္ျပဳၾကတဲ့ အခါမွာလည္း မိဘေပးစား လို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ ကိုယ္အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာမၽွၾက လို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္ …။

ဘယ္လိုပုံစုံမ်ိဳးျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျပဳ အထူး ဆင္ျခင္သင့္၊ ေရွာင္ရွားသင့္သည့္ “ကြာသုံးကြာ၊ခ်ာသုံးခ်ာ၊ပါသုံးပါ” ကိုေတာ့ အထူးေရွာင္ရွားၾကပါလို႔ ေရွးပညာရွိမ်ားက သတိေပးေျပာဆို ဆုံးမခဲ့ၾကပါတယ္ …။

ဘာလို႔လဲဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပမႈေတြျဖစ္မွာ ဆိုးသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့ အခါမွာ “ကြာသုံးကြာ၊ ခ်ာသုံးခ်ာ၊ ပါသုံးပါ”ကို သတိထားလိုက္နာၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ …။

ၾကာသံုးၾကာ ဆိုတာ….

၁။ လူမ်ိဳးကြာျခားျခင္း”

လူမ်ိဳးကြာျခားျခင္း ဆိုတာ လူမ်ိဳးျခားကို အိမ္ေထာင္ဖက္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မိတဲ့ မိန္းကေလး၊ေယာက္်ားေလးေတြဟာ ကိုယ့္ေမြးဖြားလာမယ့္ ရင္ေသြးငယ္ေလးေတြက

လူမ်ိဳးျခားစိတ္ေပါက္သြားရင္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးတေျဖးေျဖး တုံးၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္ သြားနိုင္လို႔ပါပဲ …။

၂။ အယူ ဘာသာကြာျခားျခင္း”

အယူဘာသာ ကြာျခားသူကို အိမ္ေထာင္ ဖက္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ မိတဲ့ သူမ်ားဟာ ကိုယ္ကဗုဒၶဘာသာ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္က အျခားဘာသာျဖစ္ေနရင္

အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပမႈေတြ အနည္းနဲ႔အမ်ားျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ ကိုယ္က ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဒါန သီလ ဘာဝနာ တရားမ်ားကို က်င့္ႀကံေနတဲ့

သမၼာဒ႒ိ အယူမွန္ေနသူျဖစ္လင့္ကစား ထိုေကာင္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္းရွင္ျပဳ ရဟန္ခံျခင္းစတဲ့ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ဆိုင္တဲ့ကုသိုလ္အလုပ္တို႔ကိုလုပ္ေပမယ့္လို႔

ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္က အယူ ဘာသာမတူညီေသာေၾကာင့္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိနိုင္ပါဘူး …။

ကိုယ္က ေန႔ထူးေန႔ျမတ္၊ကိုယ့္ရဲ့ေမြးေန႔တို႔မွာ ဘုရားသြားေက်ာင္းတတ္ ကုသိုလ္ေရစက္ေတြ လုပ္ျခင္တယ္ …။

ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္က ဘာသာျခားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လိုလားႏွစ္သက္မွာ မဟုတ္ ပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရင္ေရရွည္မွာ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ကိုယ္ဟာဘာသာေရး နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဆင္မေျပမႈေတြျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္ …။

၃။ စိတ္ေနသေဘာ ထားတို႔ ကြာျခားျခင္း”

စိတ္သေဘာထားကြာျခားသူဆိုတာ ကိုယ္က လွဴခ်င္ တန္းခ်င္၊ သီလေစာင့္ခ်င္၊ဘာဝနာတရားပြားမ်ားအား ထုတ္ခ်င္ေသာ္လည္း ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္က ကိုယ့္လိုစိတ္ထားမ်ိဳး မရွိဘူးဆိုရင္

ထိုကုသိုလ္အလုပ္မ်ားကို ကိုယ့္အေနနဲ႔ ျပဳလုပ္ဖို႔မလြယ္ကူနိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ထို ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရလၽွင္

ကိုယ္ရဲ့ဘဝသံသရာ အတြက္ဘာမွ အားကိုးစရာရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ လက္ရွိဘဝမွာလည္း စိတ္ခ်မ္းသာမႈေတြ ေပ်ာက္ဆုံးသြားနိုင္ပါတယ္ …။

ဒါေၾကာင့္ေဖာ္ျပပါ “ကြာသုံးကြာ”ကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ၾကဖို႔ ေရွးပညာရွိမ်ား ဆုံးမထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ …။

ခ်ာသုံးခ်ာ ဆိုတာ….

၁။ အသိဉာဏ္ပညာ ႏုံခ်ာသူ”

အသိဉာဏ္ ဗဟုသုတ အေတြးအေခၚ ႏုံခ်ာေနသူကို အိမ္ေထာင္ဖက္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္မိၿပီဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ့အိမ္ေထာင္ဖက္ဟာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာေရး၊ မိသားစုအေရး စတဲ့အေရးေတြမွာ

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ တိုးတတ္ႀကီးပြားေအာင္ မႀကံစည္နိုင္၊ မေဆာင္ရြက္နိုင္ေတာ့ပါဘူး …။

အေကာင္းအဆိုး အေၾကာင္းအက်ိဳးေတြကို ကိုယ္တိုင္စဥ္စား ဆုံးျဖတ္နိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ဘဲ သူမ်ားေျပာတာ အဟုတ္ထင္ၿပီး လုပ္မိလုပ္ရာ

အက်ိဳးမဲ့ေစမယ့္အလုပ္ေတြကိုသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြတ္တတ္ၿပီးကိုယ့္ရဲ့မိသားစုအေရး မိသားစုအေရး စတာေတြကို နိမ့္က်သထက္ နိမ့္က်ေအာင္ လုပ္ေနတတ္ပါတယ္ …။

၂။ စာရိတၱ ႏုံခ်ာသူ”

အက်င့္စာရိတၱ မရွိတဲ့ သူမ်ိဳးကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ aရြးခ်ယ္မိရင္လည္း အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပနိုင္ပါဘူး။ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ိဳးစုံေတြနဲ႔ ၾကဳံေတြ႕ ရနိုင္ပါတယ္ …။

အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈေတြ၊ မိသားစုအရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းမႈေတြျဖစ္ေစပါတယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ့ အထင္ျမင္ေသးမႈ၊ သံသယမ်က္လုံးေတြ နဲ႔ ၾကည့္ခံရမႈ၊

ရြံရွာမုန္းတီးမႈေတြကိုပါ လက္ရွိဘဝမွာ ခံရနိုင္သလို ထိုသူအတြက္လည္း တမလြန္ဘဝမွာ အပါယ္ေလးပါး က်ေရာက္ ႏိုင္ပါတယ္ …။

၃။ ဘဝေပး ႏုံခ်ာသူ”

ေမြးလာကတည္းက မ်က္လုံးကန္းသူ၊ေျချပတ္၊လက္ျပတ္၊ဆြံ့အ နားမၾကားသူမ်ားကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္မိရင္လည္း ေရရွည္မွာ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပနိုင္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး …။

တခ်ိဳ႕ ဇနီးေမာင္ႏွံေတြ ဖူးစာလို႔ေျပာရမလား၊ သနားတယ္လို႔ေျပာရမလား၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္တာ မ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ၾကပါတယ္ ဒါမ်ိဳးဆိုရင္လည္း ေနႏွင့္လ ေရႊႏွင့္ျမဆိုတာမ်ိဳး မျဖစ္နိုင္ေတာ့ပါဘူး …။

ဒါေၾကာင့္ ေရွးပညာရွိမ်ားက အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္ၾကတဲ့ အခါထို ”ခ်ာသုံးခ်ာ”ကို ေရွာင္ၾကပါလို႔ ဆုံးမခဲ့တာ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္ …။

ပါသံုးပါ ဆိုတာ….

၁။ အနာေရာဂါပါလာသူ”

နာတာရွည္ အနာေရာဂါပါလာသူကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ရင္လည္းသူ႔ကို ေဆးကုေပးရမယ္၊ ဓာတ္စာ ေကာင္းေကာင္း ဝယ္ေကၽြးရမယ္ …။

တိုင္းရင္းေဆး၊နိုင္ငံျခားေဆး မ်ိဳးစုံနဲ႔ေဆးကုေပးရမယ္၊ ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းေကာင္းေကာင္း တတ္ၿပီး ေဆးကုေပးရမယ္ …။

ကိုယ္အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ေဆးကုေပးေနရတာနဲ႔တင္ စီးပြားေရးေကာင္းေကာင္း မလုပ္နိုင္ေတာ့ဘဲ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ အႏုတ္လကၡဏာေတြနဲ႔ ၾကဳံေတြ႕ရနိုင္ပါတယ္ …။

၂။ အေၾကြးပါလာသူ”

အေႂကြးပါလာသူကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္မိရင္ သူ႔မွာတင္ေနတဲ့ အေႂကြးကို ကိုယ္က လိုက္ဆပ္ေပး ရပါေတာ့မယ္ …။

အိမ္ေထာင္ျပဳခါစ ထိုအိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ့ အေႂကြးမ်ားကို လိုက္ဆပ္ေနရမည္ ဆိုလၽွင္ စီးပြားေရးနလံထူဖို႔ရာ အေတာ္ခက္ခဲ သြားပါလိမ့္မယ္ …။

၃။ အပိုစားမည့္သူ(လူပိုေတြ)ပါလာသူ”

ထိုသူမ်ိဳးကို အိမ္ေထာင္ဖက္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ရင္လည္း ေရရွည္မွာ အဆင္မေျပနိုင္ ပါဘူး။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ ကုန္ေဈးႏႈံေတြက အရမ္းႀကီး ပါတယ္ …။

ဒါ့အျပင္ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဘက္နဲ႔ အဆင္မေျပျပန္ ရင္လည္း လူမႈေရးအေျခအေန မေကာင္းနိုင္ပါဘူး၊ လူမႈေရးအေျခအေန မေကာင္းရင္ေတာ့

ထိုဒဏ္ကို သည္းမခံနိုင္ၾကေတာ့သည့္အဆုံး လင္မယားခန္းျပတ္စဲ တာေတြပါ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္ …။

ဒါမို႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳမည္ ဆိုလၽွင္ မိမိရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ မွာ “ကြာသုံးကြာ၊ခ်ာသုံးခ်ာ၊ပါသုံးပါ” ထဲတြင္ ပါမပါ သုံးသပ္ၿပီးေတာ့မွ ထို”ကြာ၊ခ်ာ၊ပါ”သုံးမ်ိဳးကို

ေရွာင္ၿပီးေတာ့ အိမ္ေထာင္ဖက္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၾကဖို႔ ေရွးပညာရွိမ်ားက အေလးအနက္ ညႊန္ၾကားဆုံးမခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ …။

မွတ္ခ်က္ အထက္ပါ စာစုသည္ ဘုရားေဟာေဒသနာ မဟုတ္သည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕သူေတြအတြက္ မွန္ခ်င္မွန္မယ္၊အခ်ိဳ႕သူေတြအတြက္ မွားေကာင္း မွားနိုင္ပါတယ္ …။

ဒါေပသိ ေရွးပညာရွိမ်ားက ေျပာျပခ်က္ေတြမုိ႕ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ရျခင္း ျဖစ္္ပါတယ္ …။

မူရင္းေရးသားသူအားေလးစာစြာျဖင္႔

Unicode Version

အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်ဆိုရင် အထူးဆင်ခြင်သင့်၊ရှောင်ရှားသင့်သည့်”ကွာသုံးကွာ၊ ချာသုံးချာ၊ ပါသုံးပါ”

ကွာ သုံး ကွာ၊ ချာ သုံး ချာ၊ ပါ သုံး ပါဆို တဲ့ အကြောင်း ဗဟုသုတလေး ပါ လွတ်လပ် စွာ ရှယ် ယူ နိုင် ပါ သည် …။

“အိမ်ထောင်ပြု၊ ဘုရားတည်၊ဆေးမှင်ရည် စုပ်ထိုး၊ ကျောင်းထိုင်ပင့်၊မြတ်သံဃာ၊ စာချုပ်ရန်ခက်သည့်အမျိုး…” ဆိုတဲ့ ရှေးပညာရှိများ ဆိုမိန့်စကား ရှိပါတယ် …။

အရွယ်ရောက်လာကြသူ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတိုင်း (အပျိုကြီး၊လူပျိုကြီးကလွဲရင်)အိမ်ထောင်ပြုကြ မှာ ဖြစ်ပါတယ် …။

အိမ်ထောင်ပြုကြတဲ့ အခါမှာလည်း မိဘပေးစား လို့ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၊ ကိုယ်အချင်းချင်း မေတ္တာမျှကြ လို့ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဆိုပြီး နှစ်မျိုး ရှိပါတယ် …။

ဘယ်လိုပုံစုံမျိုးဖြင့် အိမ်ထောင်ပြုပြု အထူး ဆင်ခြင်သင့်၊ ရှောင်ရှားသင့်သည့် “ကွာသုံးကွာ၊ချာသုံးချာ၊ပါသုံးပါ” ကိုတော့ အထူးရှောင်ရှားကြပါလို့ ရှေးပညာရှိများက သတိပေးပြောဆို ဆုံးမခဲ့ကြပါတယ် …။

ဘာလို့လဲဆိုရင် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်မှာ ဆိုးသည့် အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုတဲ့ အခါမှာ “ကွာသုံးကွာ၊ ချာသုံးချာ၊ ပါသုံးပါ”ကို သတိထားလိုက်နာကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ် …။

ကြာသုံးကြာ ဆိုတာ….

၁။ လူမျိုးကွာခြားခြင်း”

လူမျိုးကွာခြားခြင်း ဆိုတာ လူမျိုးခြားကို အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ် ရွေးချယ်မိတဲ့ မိန်းကလေး၊ယောက်ျားလေးတွေဟာ ကိုယ့်မွေးဖွားလာမယ့် ရင်သွေးငယ်လေးတွေက

လူမျိုးခြားစိတ်ပေါက်သွားရင် ကိုယ့်လူမျိုးတဖြေးဖြေး တုံးပြီး ပျောက်ကွယ် သွားနိုင်လို့ပါပဲ …။

၂။ အယူ ဘာသာကွာခြားခြင်း”

အယူဘာသာ ကွာခြားသူကို အိမ်ထောင် ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ် မိတဲ့ သူများဟာ ကိုယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်က အခြားဘာသာဖြစ်နေရင်

အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေမှုတွေ အနည်းနဲ့အများဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ကိုယ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ဒါန သီလ ဘာဝနာ တရားများကို ကျင့်ကြံနေတဲ့

သမ္မာဒဋ္ဌိ အယူမှန်နေသူဖြစ်လင့်ကစား ထိုကောင်းမှုများကိုပြုလုပ်ခြင်းရှင်ပြု ရဟန်ခံခြင်းစတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်အလုပ်တို့ကိုလုပ်ပေမယ့်လို့

ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်က အယူ ဘာသာမတူညီသောကြောင့် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိနိုင်ပါဘူး …။

ကိုယ်က နေ့ထူးနေ့မြတ်၊ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့တို့မှာ ဘုရားသွားကျောင်းတတ် ကုသိုလ်ရေစက်တွေ လုပ်ခြင်တယ် …။

ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်က ဘာသာခြားဖြစ်နေသည့်အတွက် လိုလားနှစ်သက်မှာ မဟုတ် ပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရင်ရေရှည်မှာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ကိုယ်ဟာဘာသာရေး နဲ့ပတ်သက်လို့ အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် …။

၃။ စိတ်နေသဘော ထားတို့ ကွာခြားခြင်း”

စိတ်သဘောထားကွာခြားသူဆိုတာ ကိုယ်က လှူချင် တန်းချင်၊ သီလစောင့်ချင်၊ဘာဝနာတရားပွားများအား ထုတ်ချင်သော်လည်း ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်က ကိုယ့်လိုစိတ်ထားမျိုး မရှိဘူးဆိုရင်

ထိုကုသိုလ်အလုပ်များကို ကိုယ့်အနေနဲ့ ပြုလုပ်ဖို့မလွယ်ကူနိုင်တော့ပါဘူး။ ထို ကုသိုလ်ကောင်းမှုများ ပြုလုပ်ခွင့်မရလျှင်

ကိုယ်ရဲ့ဘဝသံသရာ အတွက်ဘာမှ အားကိုးစရာရှိတော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ လက်ရှိဘဝမှာလည်း စိတ်ချမ်းသာမှုတွေ ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်ပါတယ် …။

ဒါကြောင့်ဖော်ပြပါ “ကွာသုံးကွာ”ကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် အရွေးချယ်ကြဖို့ ရှေးပညာရှိများ ဆုံးမထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် …။

ချာသုံးချာ ဆိုတာ….

၁။ အသိဉာဏ်ပညာ နုံချာသူ”

အသိဉာဏ် ဗဟုသုတ အတွေးအခေါ် နုံချာနေသူကို အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ်ရွေးချယ်မိပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ဟာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး၊ မိသားစုအရေး စတဲ့အရေးတွေမှာ

အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် တိုးတတ်ကြီးပွားအောင် မကြံစည်နိုင်၊ မဆောင်ရွက်နိုင်တော့ပါဘူး …။

အကောင်းအဆိုး အကြောင်းအကျိုးတွေကို ကိုယ်တိုင်စဉ်စား ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲ သူများပြောတာ အဟုတ်ထင်ပြီး လုပ်မိလုပ်ရာ

အကျိုးမဲ့စေမယ့်အလုပ်တွေကိုသာ လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွတ်တတ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအရေး မိသားစုအရေး စတာတွေကို နိမ့်ကျသထက် နိမ့်ကျအောင် လုပ်နေတတ်ပါတယ် …။

၂။ စာရိတ္တ နုံချာသူ”

အကျင့်စာရိတ္တ မရှိတဲ့ သူမျိုးကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် aရွးချယ်မိရင်လည်း အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ ရနိုင်ပါတယ် …။

အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုတွေ၊ မိသားစုအရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အထင်မြင်သေးမှု၊ သံသယမျက်လုံးတွေ နဲ့ ကြည့်ခံရမှု၊

ရွံရှာမုန်းတီးမှုတွေကိုပါ လက်ရှိဘဝမှာ ခံရနိုင်သလို ထိုသူအတွက်လည်း တမလွန်ဘဝမှာ အပါယ်လေးပါး ကျရောက် နိုင်ပါတယ် …။

၃။ ဘဝပေး နုံချာသူ”

မွေးလာကတည်းက မျက်လုံးကန်းသူ၊ခြေပြတ်၊လက်ပြတ်၊ဆွံ့အ နားမကြားသူများကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ်မိရင်လည်း ရေရှည်မှာ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး …။

တချို့ ဇနီးမောင်နှံတွေ ဖူးစာလို့ပြောရမလား၊ သနားတယ်လို့ပြောရမလား၊ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်တာ မျိုးလည်း ရှိတတ်ကြပါတယ် ဒါမျိုးဆိုရင်လည်း နေနှင့်လ ရွှေနှင့်မြဆိုတာမျိုး မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး …။

ဒါကြောင့် ရှေးပညာရှိများက အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ကြတဲ့ အခါထို ”ချာသုံးချာ”ကို ရှောင်ကြပါလို့ ဆုံးမခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် …။

ပါသုံးပါ ဆိုတာ….

၁။ အနာရောဂါပါလာသူ”

နာတာရှည် အနာရောဂါပါလာသူကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်ရင်လည်းသူ့ကို ဆေးကုပေးရမယ်၊ ဓာတ်စာ ကောင်းကောင်း ဝယ်ကျွေးရမယ် …။

တိုင်းရင်းဆေး၊နိုင်ငံခြားဆေး မျိုးစုံနဲ့ဆေးကုပေးရမယ်၊ ဆေးရုံ ဆေးခန်းကောင်းကောင်း တတ်ပြီး ဆေးကုပေးရမယ် …။

ကိုယ်အိမ်ထောင်ဖက်ကို ဆေးကုပေးနေရတာနဲ့တင် စီးပွားရေးကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ အနုတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ် …။

၂။ အကြွေးပါလာသူ”

အကြွေးပါလာသူကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ်မိရင် သူ့မှာတင်နေတဲ့ အကြွေးကို ကိုယ်က လိုက်ဆပ်ပေး ရပါတော့မယ် …။

အိမ်ထောင်ပြုခါစ ထိုအိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ အကြွေးများကို လိုက်ဆပ်နေရမည် ဆိုလျှင် စီးပွားရေးနလံထူဖို့ရာ အတော်ခက်ခဲ သွားပါလိမ့်မယ် …။

၃။ အပိုစားမည့်သူ(လူပိုတွေ)ပါလာသူ”

ထိုသူမျိုးကို အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ်ရွေးချယ်ရင်လည်း ရေရှည်မှာ အဆင်မပြေနိုင် ပါဘူး။ စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ ကုန်ဈေးနှုံတွေက အရမ်းကြီး ပါတယ် …။

ဒါ့အပြင် ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ အဆင်မပြေပြန် ရင်လည်း လူမှုရေးအခြေအနေ မကောင်းနိုင်ပါဘူး၊ လူမှုရေးအခြေအနေ မကောင်းရင်တော့

ထိုဒဏ်ကို သည်းမခံနိုင်ကြတော့သည့်အဆုံး လင်မယားခန်းပြတ်စဲ တာတွေပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် …။

ဒါမို့ကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုမည် ဆိုလျှင် မိမိရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် မှာ “ကွာသုံးကွာ၊ချာသုံးချာ၊ပါသုံးပါ” ထဲတွင် ပါမပါ သုံးသပ်ပြီးတော့မှ ထို”ကွာ၊ချာ၊ပါ”သုံးမျိုးကို

ရှောင်ပြီးတော့ အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ် ရွေးချယ်ကြဖို့ ရှေးပညာရှိများက အလေးအနက် ညွှန်ကြားဆုံးမခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် …။

မှတ်ချက် အထက်ပါ စာစုသည် ဘုရားဟောဒေသနာ မဟုတ်သည့်အတွက် အချို့သူတွေအတွက် မှန်ချင်မှန်မယ်၊အချို့သူတွေအတွက် မှားကောင်း မှားနိုင်ပါတယ် …။

ဒါပေသိ ရှေးပညာရှိများက ပြောပြချက်တွေမို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ် …။

မူရင်းရေးသားသူအားလေးစာစွာဖြင့်