(၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္…

(၂၀)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဥ်ပေါက်ဂဏန်းအားလုံးEditလုပ်တင်ပးပါမည်

#သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု
လ ၉၁၄၂၃၇

#သိန်းတစ်သောင်း
ရ ၉၅၈၈၂၇

#သိန်းငါးထောင်

ဓ ၅၀၈၅၉၂

အ ၉၂၉၉၉၂

#သိန်းနှစ်ထောင်

ခ ၅၉၂ဝ၈၈

ဂ ၇၃၄၅၆၁

က ၄၅၃ဝ၄၄

ည ၄၁၈၄၄၆

ကခ ၉၄၀၅၇၈

#သိန်းတစ်ထောင်ဆု

ဘ ၃၅၃ဝ၅၇

ဓ ၇၆၂၉၈၈

ဇ ၇ဝ၉၅၅၉

ဗ ၆၂၂၆၅၄

ကဆ ၂၁၅၄၇၄

ဟ ၉၂၃၂၆၇

ကဂ ၁၅၄၇၅၅

(၃)သိန်းဆုများ

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းငါးလုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်

ဓ ၁၁၈၄ဝ

ဖ ၁၅၉၅၇

ရ ၆၇၉၁၉

န ၇ဝဝ၃၁

ဗ ၄၇ဝ၄၈

ကက ၃၅၉ဝ၉

ရ ၈၄၉၂၈

ကင ၉၈၈၃ဝ

ဓ ၃၄၂၉၆

မ ၆၁၂ဝ၅

ဂ ၁ဝ၆၁၇

စျ ၃၉၂၆ဝ

အ ၅၄၈၅၆

ဝ ၆၅၉၅၄

ဇ ၅၉၄၈၁

(၂)သိန်းဆုများ
အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းလေးလုံးအစဥ်လိုက်တူရမည်

ကစ ၅၆၂၂

န ၄ဝ၉၅

ဘ ၉၂၆ဝ

ဘ ၈ဝ၁၁

ကင ၃၂၁၃

ဓ ၂၆၁၂

ဋ ၃၆၅၁

ဗ ၉၇ဝ၂

က ၇၁၉၇

ကင ၄ဝ၄ဝ

ဆ ၆၈၈၃

တ ၆၇၉၆

ကဆ ၃၁ဝ၁

ဇ ၃ဝ၁၇

ဂ ၉၆၇ဝ

(၁)သိန်းဆုများ
အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းသုံးလုံံးအစဥ်လိုက်တူရမည်

ည ၃၃၈

ဗ ၂၄၈

ကစ ၁ဝ၁

ကစ ၄ဝ၈

ဖ ၂၂၃

ဎ ၈၄၁

စ ၆၉၇

ဝ ၅၃၅

က ၅၃၈

ဟ ၇၁၈

ကဆ ၁၆ဝ

စျ ၂၆၃

ကဂ ၉၆၇

တ ၈၃၄

ဃ ၃၅၄

ဏ ၁၇၇

ဋ ၄၅၃

ဆ ၅၃၁

(၅)သောင်းဆုများ

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းနှစ်လုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်

ဏ ၁ဝ

တ ၆၁

ပေါင်းချုပ်နဲ့ပြန်တိုက်ပါ
Like&Shareထားပါခင်ဗျ