သင့္ ေမြးရက္ကေျပာတဲ့ သင့္ဖူးစာရွင္/သင့္ခ်စ္သူရဲ႕ အေၾကာင္း…

သင့္ ေမြးရက္ကေျပာတဲ့ သင့္ဖူးစာရွင္/သင့္ခ်စ္သူရဲ႕ အေၾကာင္း…

သင္ဟာ 1 ရက္ေန႔ ေမြးသူ ျဖစ္ရင္”

သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ တတ္တတ္ႂကြႂကြ႐ွိမယ္ ျဖတ္ထိုးဥာဏ္ အလြန္ေကာင္းၿပီး လူတဖက္သားကို ကူညီတတ္မဲ့သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္္တယ္။ သင့္အတြက္ဆို လိုခ်င္တာ ျဖည့္စည္းေပးမယ့္ သူေဌးႀကီးတစ္ေယာက္္လိုပါပဲ …။

2 ရက္ေန ႔ေမြးသူ ျဖစ္ရင္”

သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ ၾကင္နာယုယတတ္တယ္။ သင့္ကိုအျမဲ ဂ႐ုစိုက္တတ္ၿပီး အႏုပညာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ပါရမီပါသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ သင့္အတြက္ဆို မေမ့ႏိုင္တဲ့ေပ်ာ္ ရႊင္မႈေဒြ ဖန္တီးေပးမယ့္သူ တစ္ေယာက္ပါပဲ …။

3 ရက္ေန ႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ခ်စ္သူဟာ စိတ္လိုက္မာန္ ပါလုပ္တတ္္တယ္။ ဆရာႀကီး လုပ္ရမွာေက် နပ္ၿပီးအမွားလုပ္ မိရင္လည္း ေတာင္းပန္ဖို႔ ဝန္မေလး သူေတ်ာက္ျဖစ္တယ္။ သင့္အတြက္ဆို အခက္အခဲေတြကို တူတူျဖတ္ေက်ာ္မယ့္ လက္တြဲေဖာ္ေကာင္း တစ္ေယာက္ပါပဲ …။

4 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ စိတ္ေနသေဘာ ထားႀကီး္တယ္။ လက္ေတြ႔အေကာင္ ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရ မွေက်နပ္သူေတ်ာက္ျဖစ္တ္တယ္။ သင့္အေပၚ နည္းနည္းေလး အႏိုင္ယူရမွ ေက်နပ္ေန သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ …။

5 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ခ်စ္သူဟာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေန တတ္ျပီး လူခ်စ္လူခင္မ်ားတတ္သူေတ်ာက္ျဖစ္တယ္ ။သင့္ကို အျမဲအားေပး ကူညီခ်င္တဲ့ သူ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္တယ္ …။

6 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ ဇဲြရိွ္တယ္။တီထြင္ဖန္တီးမႈကို စိတ္ဝင္တစား လုပ္တတ္္တယ္။ေအးေဆးေန တတ္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။ သင့္အျပံဳးကို အျမဲခံု မင္ေနသူ တစ္ေယာက္ လည္းျဖစ္္တယ္ …။

7 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ လူ႔ဂြစာ၊ ဘာေျပာေျပာ တလြဲေတြးေနတတ္သူေတ်ာက္ မဟုတ္မခံျပန္ ရန္ျဖစ္လိုက္ရမွေက်နပ္ေန သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။ သင့္ရဲ႕အခ်စ္ေတြနဲ႔ေဒါသ အေရေပ်ာ္သြား တတ္သူ ေတ်ာက္ျဖစ္တယ္ …။

8 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေႏွးတယ္။ သို႔ေသာ္ အရံႈးေပးရ တာကို မုန္း္တယ္။ လိုခ်င္တာရိွရင္ မရမခ်င္း ဘယ္သူ တားတားရေအာင္ယူတတ္တဲ့ သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။သင့္အေပၚ အႏြံတာခံၿပီး ထာဝရ ခ်စ္သြားမယ့္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။

9 ရက္ေန႔သူေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ ေဒါသႀကီးတရ္ မဆင္မခ်င္ေျပာဆိုတတ္္တယ္။ အလုပ္ဘယ္ေလာက္ ပင္ပန္းေနပါေစ ႀကိဳးစားၿပီးလုပ္္တယ္။ သင့္အတြက္ဆို ဘာမဆိုရင္ဆိုင္မဲ့ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ …။

10 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ လိမၼာပါးနပ္သူျဖစ္္တယ္။ေအးတိေအးစက္ မထံုတေထးဟန္နဲ႔ ေျပာမနာဆိုမနာေနတတ္သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။သင့္တြက္ဆို နားလည္မႈႀကီးႀကီး နဲ႔ခ်စ္ေပးမယ့္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္ …။

11 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္း စြန္းေကာင္းတယ္။စိတ္မ႐ွည္တတ္ဘူးတခါတေလ ေလထဲမွာတိုက္အိမ္ေဆာက္ေနသူေတ်ာက္ သင့္အတြက္ဆို ဘာပဲလုပ္ေပးရလုပ္ေပးရ လုပ္ေပးခ်င္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္ …။

12 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ ခံစားခ်က္ျပင္းထန္းတယ္။ တခုခုဆိုေတြေဝေန တတ္္တယ္။ အျမဲအနားမွာ ဂ႐ုစိုက္ေပးမယ့္သူကိုေတာင့္ တေနတတ္တရ္()သင့္အတြက္ဆိုအျမဲခြင့္ လႊတ္နားလည္ေပး မယ့္သူ တစ္ေေယာက္ ျဖစ္တယ္ …။

13 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ ခ်စ္သူ ဟာ က်န္းမာေရးမၾကာခဏ ခ်ဴခ်ာသူေတ်ာက္ သူတစ္ပါးကို သနားတတ္ၿပီး အျမဲကူညီလိုစိတ္႐ွိဒယ္ ေဝဖန္မႈကိုေတာ့ လံုးဝမႀကိဳက္ မႏွစ္သက္သူတစ္ေယာက္ သင့္အတြက္ဆို အျမဲအားေပးကူညီေဖာ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ …။

14 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ခ်စ္သူဟာ မာနႀကီးတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွစၿပီး မေတာင္းပန္တတ္သူေတ်ာက္ တခါတခါျပံဳးလိုက္ရင္လည္း အရမ္းၾကည့္ေကာင္း သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။သင့္အတြက္ဆို ဘာပဲဖစ္ဖစ္ ရဲရဲဝ့ံဝ့ံ ရင္ဆိုင္မယ့္သူ ေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္ …။

15 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ခ်စ္သူဟာ စကားအရမ္းမ်ားသူေတ်ာက္ ပြစိပြစိေျပာရ မွာေက်နပ္ေနသူေတ်ာက္ အေကာင္းထက္အဆိုးဘက္ကို ပိုေတြးတတ္ၿပီး အျမဲလိုလို စိတ္ဓာတ္က်ေနသူ ေတ်ာက္ျဖစ္တရ္() သင့္အတြက္ဆို သေဘာထားႀကီးပီး နားလည္ ေပးႏိုင္မယ့္ ဘဝလက္တြဲေဖာ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္ …။

16 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ခ်စ္သူဟာ ကေလးဆန္ သူေတ်ာက္ေစ့စပ္ေသခ်ာ တတ္ၿပီး တဖက္သား ကိုအားနာ တတ္တဲ့စိတ္႐ွိဒယ္ သင့္အတြက္ဆို အျမဲေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ့္ ေပ်ာ္ေတာ္ ဆက္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္ …။

17 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ခ်စ္သူဟာ စိတ္လႈပ္႐ွားလြယ္တရ္() ဟိုစပ္စပ္ဒီစပ္ စပ္ေနတတ္တရ္() အားကိုးခ်င္ေလာက္ေအာင္ စကားႂကြယ္ သူေတ်ာက္ျဖစ္တရ္()သင့္အတြက္ ေ႐ွ႕က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးမယ့္ လူစြမ္းေကာင္း တစ္ေယာက္ လည္းျဖစ္တယ္ …။

18 ရက္ေန႔ ေမြးသူျဖစ္ရင္

သင့္ခ်စ္သူဟာ စိတ္ဓာတ္ခိုင္ မာသူေတ်ာက ဆံုးျဖတ္ၿပီးရင္ မျပင္တတ္ သူေတ်ာက္သတၱိ႐ွိၿပီး အမ်ားအက်ိဳးသယ္ပိုး တတ္သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။ သင့္အေၾကာင္းေတြး လိုက္တိုင္း ရင္ခုန္ေနတတ္ သူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္တယ္ …။

19 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ခ်စ္သူဟာ အခ်စ္ႀကီး္တယ္။ သဝန္တိုစိတ္ျပင္း္တယ္။မိဘအေပၚ သိတတ္ၿပီး အလုပ္ႀကိဳးစားေနတဲ့ သူေတ်ာက္() သင့္အတြက္ဆို ေအးတူပူအမ်ွ ခံစားနား လည္ေပးႏိုင္မယ္ ့သူ တစ္ေယာက္ပါပဲ …။

20 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ခ်စ္သူဟာ ယံုၾကည္မႈအားနည္း သူေတ်ာက္ စိုးရိမ္စိတ္ႀကီးၿပီး ခဏခဏ ေသြးတိုးေနတတ္သူ ေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္။ သင့္အတြက္ဆို အားနည္းခ်က္႐ွိရင္ေတာင္ နားလည္မႈေတြနဲ႔ ျဖည့္စည္းေပးမယ္ သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္ …။

21 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ခ်စ္သူဟာ စကားနည္း သူေတ်ာက္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးမွအလုပ္ကို လုပ္တတ္္တယ္။ သင့္အတြက္ဆို ယုယၾကင္ နာမႈေပးမယ့္ ခ်စ္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္ …။

22 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ခ်စ္သူဟာ ဇီဇာေၾကာင္တတ္ သူေတ်ာက္အရစ္သန္ၿပီး မယံုသလို ဆက္ဆံတတ္တယ္ သင့္အတြက္ဆို မိဘအသိုင္း ဝိုင္းေ႐ွ႕မွာေတာင္ လက္တြဲဖို႔ဝန္မေလး တတ္သူေတ်ာက္ ျဖစ္တယ္ …။

23 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ခ်စ္သူဟာ အလိုလိုက္တာကို ျကိဳက္ႏွစ္သက္္တယ္။ ဂ်စ္ကန္ကန္ လုပ္တတ္ေပမယ့္ ေခ်ာ့လိုက္ရင္ေပ်ာ့သြားတတ္တယ္ သင့္အတြက္ဆို ေႏြးေထြးတဲ့ရင္ ခြင္တခုကိုအျမဲေပးေနမယ့္ သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္ …။

24 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ခ်စ္သူဟာ မ်က္ရည္လြယ္ သူတစ္ေယာက္ ခံစားခ်က္ကိုဦးစားေပးတယ္။ ႏူးညံ႔သိမ္ေမြ တာကိုႀကိဳက္တယ္။ အလုပ္မေရြးဘူး ဘာဖစ္ဖစ္ႀကိဳးစားလုပ္တယ္။ သင့္အတြက္ဆို ေပးဆပ္အခ်စ္နဲ႔ခ်စ္ေနမယ့္ သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္ …။

25 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ခ်စ္သူဟာ အေနတည္တယ္ ျပသနာေခါင္းေအးေအးထား စဥ္းစားတတ္တယ္။ ျဖစ္သလိုေနတတ္တယ္။ သင့္အတြက္ဆို အေနေဝးေနလည္း ေသြးေအးသြား မယ့္လူထဲမွာ မပါ သူေတ်ာက္ျဖစ္တယ္ …။

26 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ခ်စ္သူဟာ သန္႔သန္႔ျပန္႔ျပန္႔ေန တတ္တယ္။ ႐ိုး႐ွင္းတာကို ပိုႏွစ္သက္တယ္။ စကားႂကြယ္ၿပီး နားလည္မႈ႐ွိတဲ့သူေတ်ာက္ျဖစ္တယ္။ သင့္အတြက္ဆို Romanticဆန္တဲ့love storyေတြ ဖန္တီးေပးမယ့္ သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္ …။

27 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ခ်စ္သူဟာ သံေယာဇဥ္ႀကီး သူေတ်ာက္ အေနတည္ တည္ေနတတ္ၿပီး တခါတခါ ဟာသေလးေဒြလုပ္ျပတတ္တယ္။ သင့္ အတြက္ဆို အရာရာထက္ ပိုဦးစားေပးေန သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္ …။

28 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ခ်စ္သူဟာ အစာနဲ ႔အအိပ္မက္သူေတ်ာက္ ေအး ခ်မ္းတဲ့ဘဝက္ို အျမဲလိုလားေတာင့္ တေနသူေတ်ာက္ျဖစ္တရ္()သင့္ အတြက္ဆို ရင္ခြင္ကို နန္းေတာ္ထင္ေန တတ္သူေတ်ာက္ျဖစ္တယ္ …။

29 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ခ်စ္သူဟာ စကားကို မပြင့္မလင္း ေျပာတတ္္တယ္။ လ်ိွဳ႕ဝွက္တတ္္တယ္။ လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္တတ္တရ္()သင့္အတြက္ဆို စိတ္သေဘာ ထားႀကီးၿပီး နားလည္မႈေပး ႏိုင္မယ့္ သူေတ်ာက္ျဖစ္ တယ္ …။

30 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ခ်စ္သူဟာ ငပ်င္းၾက္တယ္။ ဘုကန္႔လန္႔ လုပ္တတ္ၿပီး အျမဲစိတ္ေကာက္ေန တတ္္တယ္။သင့္အတြက္ဆို မ႐ွိမျဖစ္ လိုအပ္ေနမယ့္ လူဆိုး/လူဆိုးမေလး တစ္ေယာက္ပါပဲ …။

31 ရက္ေန႔ေမြးသူျဖစ္ရင္”

သင့္ခ်စ္သူဟာ ကိုယ့္အေပ်ာ္ ကိုယ္ဖန္တီး ယူတတ္တယ္။ အမွားမခံသ ခပ္ေခ်ေခ်ေန တတ္သူေတ်ာက္ျဖစ္္တယ္ ။ သင့္အတြက္ဆို သူက Joker ႐ုပ္တ႐ုပ္လိုပါပဲ …။

Credit – Lwinpyin

ဤစာဖတ္သူမ်ား အားလံုး ခ်စ္ေသာသူနွင့္ ရိုးေျမက်ေပါင္း ဖက္နိုင္ပါေစလို ႔ေရႊခ်စ္သူမွ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို ႔သေပးပါတယ္။ မွ်ေဝေပးျခင္း ဟာလည္း ‌ေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲ မို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္ …။ ။

Unicode

သင့် မွေးရက်ကပြောတဲ့ သင့်ဖူးစာရှင်/သင့်ချစ်သူရဲ့ အကြောင်း…

သင်ဟာ 1 ရက်နေ့ မွေးသူ ဖြစ်ရင်”

သင့် ချစ်သူ ဟာ တတ်တတ်ကြွကြွရှိမယ် ဖြတ်ထိုးဉာဏ် အလွန်ကောင်းပြီး လူတဖက်သားကို ကူညီတတ်မဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ သင့်အတွက်ဆို လိုချင်တာ ဖြည့်စည်းပေးမယ့် သူဌေးကြီးတစ်ယောက်လိုပါပဲ …။

2 ရက်နေ့မွေးသူ ဖြစ်ရင်”

သင့် ချစ်သူ ဟာ ကြင်နာယုယတတ်တယ်။ သင့်ကိုအမြဲ ဂရုစိုက်တတ်ပြီး အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ပါရမီပါသူ တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ သင့်အတွက်ဆို မမေ့နိုင်တဲ့ပျော် ရွှင်မှုဒွေ ဖန်တီးပေးမယ့်သူ တစ်ယောက်ပါပဲ …။

3 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့်ချစ်သူဟာ စိတ်လိုက်မာန် ပါလုပ်တတ်တယ်။ ဆရာကြီး လုပ်ရမှာကျေ နပ်ပြီးအမှားလုပ် မိရင်လည်း တောင်းပန်ဖို့ ဝန်မလေး သူတျောက်ဖြစ်တယ်။ သင့်အတွက်ဆို အခက်အခဲတွေကို တူတူဖြတ်ကျော်မယ့် လက်တွဲဖော်ကောင်း တစ်ယောက်ပါပဲ …။

4 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့် ချစ်သူ ဟာ စိတ်နေသဘော ထားကြီး်တယ်။ လက်တွေ့အကောင် ထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ရ မှကျေနပ်သူတျောက်ဖြစ်တ်တယ်။ သင့်အပေါ် နည်းနည်းလေး အနိုင်ယူရမှ ကျေနပ်နေ သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တယ် …။

5 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့်ချစ်သူဟာ ပျော်ပျော်နေ တတ်ပြီး လူချစ်လူခင်များတတ်သူတျောက်ဖြစ်တယ် ။သင့်ကို အမြဲအားပေး ကူညီချင်တဲ့ သူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တယ် …။

6 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့် ချစ်သူ ဟာ ဇွဲရှ်ိတယ်။တီထွင်ဖန်တီးမှုကို စိတ်ဝင်တစား လုပ်တတ်တယ်။အေးဆေးနေ တတ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။ သင့်အပြုံးကို အမြဲခုံ မင်နေသူ တစ်ယောက် လည်းဖြစ်တယ် …။

7 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့် ချစ်သူ ဟာ လူ့ဂွစာ၊ ဘာပြောပြော တလွဲတွေးနေတတ်သူတျောက် မဟုတ်မခံပြန် ရန်ဖြစ်လိုက်ရမှကျေနပ်နေ သူတျောက်ဖြစ်တယ်။ သင့်ရဲ့အချစ်တွေနဲ့ဒေါသ အရေပျော်သွား တတ်သူ တျောက်ဖြစ်တယ် …။

8 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့် ချစ်သူ ဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်နှေးတယ်။ သို့သော် အရှုံးပေးရ တာကို မုန်း်တယ်။ လိုချင်တာရှိရင် မရမချင်း ဘယ်သူ တားတားရအောင်ယူတတ်တဲ့ သူတျောက်ဖြစ်တယ်။သင့်အပေါ် အနွံတာခံပြီး ထာဝရ ချစ်သွားမယ့်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။

9 ရက်နေ့သူမွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့် ချစ်သူ ဟာ ဒေါသကြီးတရ် မဆင်မချင်ပြောဆိုတတ်တယ်။ အလုပ်ဘယ်လောက် ပင်ပန်းနေပါစေ ကြိုးစားပြီးလုပ်တယ်။ သင့်အတွက်ဆို ဘာမဆိုရင်ဆိုင်မဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက် …။

10 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့် ချစ်သူ ဟာ လိမ္မာပါးနပ်သူဖြစ်တယ်။အေးတိအေးစက် မထုံတထေးဟန်နဲ့ ပြောမနာဆိုမနာနေတတ်သူတျောက်ဖြစ်တယ်။သင့်တွက်ဆို နားလည်မှုကြီးကြီး နဲ့ချစ်ပေးမယ့်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်တယ် …။

11 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့် ချစ်သူ ဟာ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း စွန်းကောင်းတယ်။စိတ်မရှည်တတ်ဘူးတခါတလေ လေထဲမှာတိုက်အိမ်ဆောက်နေသူတျောက် သင့်အတွက်ဆို ဘာပဲလုပ်ပေးရလုပ်ပေးရ လုပ်ပေးချင်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်တယ် …။

12 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့် ချစ်သူ ဟာ ခံစားချက်ပြင်းထန်းတယ်။ တခုခုဆိုတွေဝေနေ တတ်တယ်။ အမြဲအနားမှာ ဂရုစိုက်ပေးမယ့်သူကိုတောင့် တနေတတ်တရ်()သင့်အတွက်ဆိုအမြဲခွင့် လွှတ်နားလည်ပေး မယ့်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်တယ် …။

13 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့် ချစ်သူ ဟာ ကျန်းမာရေးမကြာခဏ ချူချာသူတျောက် သူတစ်ပါးကို သနားတတ်ပြီး အမြဲကူညီလိုစိတ်ရှိဒယ် ဝေဖန်မှုကိုတော့ လုံးဝမကြိုက် မနှစ်သက်သူတစ်ယောက် သင့်အတွက်ဆို အမြဲအားပေးကူညီဖော် တစ်ယောက်ဖြစ်တယ် …။

14 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့်ချစ်သူဟာ မာနကြီးတယ်။ ဘယ်တော့မှစပြီး မတောင်းပန်တတ်သူတျောက် တခါတခါပြုံးလိုက်ရင်လည်း အရမ်းကြည့်ကောင်း သူတျောက်ဖြစ်တယ်။သင့်အတွက်ဆို ဘာပဲဖစ်ဖစ် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်မယ့်သူ တျောက်ဖြစ်တယ် …။

15 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့်ချစ်သူဟာ စကားအရမ်းများသူတျောက် ပွစိပွစိပြောရ မှာကျေနပ်နေသူတျောက် အကောင်းထက်အဆိုးဘက်ကို ပိုတွေးတတ်ပြီး အမြဲလိုလို စိတ်ဓာတ်ကျနေသူ တျောက်ဖြစ်တရ်() သင့်အတွက်ဆို သဘောထားကြီးပီး နားလည် ပေးနိုင်မယ့် ဘဝလက်တွဲဖော် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် …။

16 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့်ချစ်သူဟာ ကလေးဆန် သူတျောက်စေ့စပ်သေချာ တတ်ပြီး တဖက်သား ကိုအားနာ တတ်တဲ့စိတ်ရှိဒယ် သင့်အတွက်ဆို အမြဲပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးမယ့် ပျော်တော် ဆက် တစ်ယောက် ဖြစ်တယ် …။

17 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့်ချစ်သူဟာ စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်တရ်() ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ် စပ်နေတတ်တရ်() အားကိုးချင်လောက်အောင် စကားကြွယ် သူတျောက်ဖြစ်တရ်()သင့်အတွက် ရှေ့က မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးမယ့် လူစွမ်းကောင်း တစ်ယောက် လည်းဖြစ်တယ် …။

18 ရက်နေ့ မွေးသူဖြစ်ရင်

သင့်ချစ်သူဟာ စိတ်ဓာတ်ခိုင် မာသူတျောက ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် မပြင်တတ် သူတျောက်သတ္တိရှိပြီး အများအကျိုးသယ်ပိုး တတ်သူတျောက်ဖြစ်တယ်။ သင့်အကြောင်းတွေး လိုက်တိုင်း ရင်ခုန်နေတတ် သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တယ် …။

19 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့်ချစ်သူဟာ အချစ်ကြီး်တယ်။ သဝန်တိုစိတ်ပြင်း်တယ်။မိဘအပေါ် သိတတ်ပြီး အလုပ်ကြိုးစားနေတဲ့ သူတျောက်() သင့်အတွက်ဆို အေးတူပူအမျှ ခံစားနား လည်ပေးနိုင်မယ့်သူ တစ်ယောက်ပါပဲ …။

20 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့်ချစ်သူဟာ ယုံကြည်မှုအားနည်း သူတျောက် စိုးရိမ်စိတ်ကြီးပြီး ခဏခဏ သွေးတိုးနေတတ်သူ တျောက်ဖြစ်တယ်။ သင့်အတွက်ဆို အားနည်းချက်ရှိရင်တောင် နားလည်မှုတွေနဲ့ ဖြည့်စည်းပေးမယ် သူ တစ်ယောက် ဖြစ်တယ် …။

21 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့်ချစ်သူဟာ စကားနည်း သူတျောက် စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးမှအလုပ်ကို လုပ်တတ်တယ်။ သင့်အတွက်ဆို ယုယကြင် နာမှုပေးမယ့် ချစ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်တယ် …။

22 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့်ချစ်သူဟာ ဇီဇာကြောင်တတ် သူတျောက်အရစ်သန်ပြီး မယုံသလို ဆက်ဆံတတ်တယ် သင့်အတွက်ဆို မိဘအသိုင်း ဝိုင်းရှေ့မှာတောင် လက်တွဲဖို့ဝန်မလေး တတ်သူတျောက် ဖြစ်တယ် …။

23 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့်ချစ်သူဟာ အလိုလိုက်တာကို ကြိုက်နှစ်သက်တယ်။ ဂျစ်ကန်ကန် လုပ်တတ်ပေမယ့် ချော့လိုက်ရင်ပျော့သွားတတ်တယ် သင့်အတွက်ဆို နွေးထွေးတဲ့ရင် ခွင်တခုကိုအမြဲပေးနေမယ့် သူ တစ်ယောက် ဖြစ်တယ် …။

24 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့်ချစ်သူဟာ မျက်ရည်လွယ် သူတစ်ယောက် ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးတယ်။ နူးညံ့သိမ်မွေ တာကိုကြိုက်တယ်။ အလုပ်မရွေးဘူး ဘာဖစ်ဖစ်ကြိုးစားလုပ်တယ်။ သင့်အတွက်ဆို ပေးဆပ်အချစ်နဲ့ချစ်နေမယ့် သူ တစ်ယောက် ဖြစ်တယ် …။

25 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့်ချစ်သူဟာ အနေတည်တယ် ပြသနာခေါင်းအေးအေးထား စဉ်းစားတတ်တယ်။ ဖြစ်သလိုနေတတ်တယ်။ သင့်အတွက်ဆို အနေဝေးနေလည်း သွေးအေးသွား မယ့်လူထဲမှာ မပါ သူတျောက်ဖြစ်တယ် …။

26 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့်ချစ်သူဟာ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်နေ တတ်တယ်။ ရိုးရှင်းတာကို ပိုနှစ်သက်တယ်။ စကားကြွယ်ပြီး နားလည်မှုရှိတဲ့သူတျောက်ဖြစ်တယ်။ သင့်အတွက်ဆို Romanticဆန်တဲ့love storyတွေ ဖန်တီးပေးမယ့် သူ တစ်ယောက် ဖြစ်တယ် …။

27 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့်ချစ်သူဟာ သံယောဇဉ်ကြီး သူတျောက် အနေတည် တည်နေတတ်ပြီး တခါတခါ ဟာသလေးဒွေလုပ်ပြတတ်တယ်။ သင့် အတွက်ဆို အရာရာထက် ပိုဦးစားပေးနေ သူတစ်ယောက် ဖြစ်တယ် …။

28 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့်ချစ်သူဟာ အစာနဲ့အအိပ်မက်သူတျောက် အေး ချမ်းတဲ့ဘဝက်ို အမြဲလိုလားတောင့် တနေသူတျောက်ဖြစ်တရ်()သင့် အတွက်ဆို ရင်ခွင်ကို နန်းတော်ထင်နေ တတ်သူတျောက်ဖြစ်တယ် …။

29 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့်ချစ်သူဟာ စကားကို မပွင့်မလင်း ပြောတတ်တယ်။ လျှို့ဝှက်တတ်တယ်။ လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကို အောင်မြင်အောင် လုပ်တတ်တရ်()သင့်အတွက်ဆို စိတ်သဘော ထားကြီးပြီး နားလည်မှုပေး နိုင်မယ့် သူတျောက်ဖြစ် တယ် …။

30 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့်ချစ်သူဟာ ငပျင်းကြ်တယ်။ ဘုကန့်လန့် လုပ်တတ်ပြီး အမြဲစိတ်ကောက်နေ တတ်တယ်။သင့်အတွက်ဆို မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေမယ့် လူဆိုး/လူဆိုးမလေး တစ်ယောက်ပါပဲ …။

31 ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်”

သင့်ချစ်သူဟာ ကိုယ့်အပျော် ကိုယ်ဖန်တီး ယူတတ်တယ်။ အမှားမခံသ ခပ်ချေချေနေ တတ်သူတျောက်ဖြစ်တယ် ။ သင့်အတွက်ဆို သူက Joker ရုပ်တရုပ်လိုပါပဲ …။

Credit – Lwinpyin

ဤစာဖတ်သူများ အားလုံး ချစ်သောသူနှင့် ရိုးမြေကျပေါင်း ဖက်နိုင်ပါစေလို့ရွှေချစ်သူမှ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သပေးပါတယ်။ မျှဝေပေးခြင်း ဟာလည်း ‌မေတ္တာတစ်မျိုးပဲ မို့ မျှဝေပေးပါနော် …။ ။