“တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဘ၀တစ္သက္တာ ကံလမ္းညႊန္ ႏွင့္ အေထြေထြ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား”

“တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဘ၀တစ္သက္တာ ကံလမ္းညႊန္ ႏွင့္ အေထြေထြ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား”

( တနဂၤေႏြ )

သူရဇၺၨ ေနမင္းသခင္ တနဂၤေႏြ ေန ့ဖြားမ်ားဘဝ တသက္တာ အေဟာနင့္အေထြေထြ သိမွတ္ဖြယ္ရာ မ် ာ း

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား သည္ေကာင္းျမတ္ေသာ စိတ္နွလံုးသားရွိသူမ်ား ျဖစ္ႀကပါမည္

သူတို ့သည္ရိုးသားပြင့္လင္းတတ္ႀကသူမ်ား ျဖစ္ႀက၍စိတ္နွလံုးျဖဴစင္ သေဘာထားျပည္ ့ဝႀကပါမည္စိတ္ေကာင္းရွိႀကသူမ်ားျဖစ္ႀက၍ မိဘ ဆရာသမားမ်ားကိုရိုေသေလးစား တတ္ႀကသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါမည္

သူတပါးတို ့အားေပးကမ္း ေက်ြးေမြးလိုစိတ္ရွိႀကမည္

သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းမ်ားအေပၚ အနစ္နာခံေပါင္းသင္းတတ္ႀကသူမ်ားျဖစ္ႀကမည္ခင္မိျပီဆိုလ်င္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အနစ္နာခံျပီးေပါင္းသင္းတတ္ႀကသူမ်ားသာ ျဖစ္ႀကသည္

အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ေအးေဆးတည္ျငိမ္စြာ လုပ္ကိုင္တတ္ႀကသူမ်ားသူ ျဖစ္ပါမည္

အခ်ိန္ယူ စဥ္းစားလုပ္ကိုင္မွဳ႕ေႀကာင့္ ဘဝတသက္တာတြင္ေအာင္ျမင္မွဳ႕မ်ား ႐ရွိတတ္သလိုတခါတရံတြင္ ေနွာင့္ေနွးႀကန္ ့ႀကာေန၍ လြဲရတတ္ပါသည္

သူတို ့သည္ သူ ့ဘက္ ကိုယ္ ့ဘက္မ်ွတစြာ စဥ္းစားတတ္ႀကသူမ်ား ျဖစ္၍ က်င္နာသနား အားနာတတ္ႀကပါမည္

ထိုအားနည္း ခ်က္မ်ားေႀကာင့္ မိမိအခြင့္အေရးမ်ားဆံုးရွံုးရတတ္သည္ လူလိမ္ ခံရတတ္သည္ မိမိအခြင့္အေရးမ်ားကို သူတပါးက ယူသြားတာႀကံဳရတတ္ပါမည္

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားသည္ မည္သိုပင္ ျဖစ္ေစရိုူသားပြင့္လင္း၍ မိတ္ေဆြေကာင္းပီသ သူမ်ားသာ ျဖစ္ႀကပါ သည္

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားသည္သူတို ့ရင္မွ စိတ္ခံစားမွဳ႕ အေတြးအေခၚမ်ားအတိုင္းသာဘဝတသက္တာ အတြက္ ရိုးရွင္းေသာ အေတြးမ်ားနင့္ေျဖာင့္မတ္စြာ ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို က် ိဳးစားေနမည္

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္အသိဥာဏ္ပညာ ထက္ျမက္သူ လံုးလဝရိယ ရွိသူအမ်ားအက် ိဳးေဆာင္တတ္ေသာ ပရဟိတ စိတ္ရွိႀကသူမ်ားဖ်က္လတ္ တက္ႀကြေသာ ထက္ျမက္သူမ်ားျဖစ္ႀကမည္

ထိုသူတို ့သည္ရွင္သန္ရာ တသက္တာဘဝ အတြင္းုလူအမ်ားေလးစား ယံုႀကည္မွဳ႕ရ႐ွိတတ္သူမ်ား ျဖစ္ႀကမည္

မိမိတို ့ေနထိုင္ရာ ျမိဳ႕ရႊာ ေဒသမ်ားတြင္ လူသိမ်ားသူမ်ားခ်စ္ခင္သူ ေပါမ်ား သူမ်ားသူမ်ား ျဖစ္ေနႀက ပါမည္

( ၁ )

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားသည္ေမြးဖြားခ် ိန္မွ စ၍ အသက္ ( ၆ ) နစ္အတြင္း

၄င္းတို ့မိဘမ်ား၏ ေနရပ္ အလုပ္ ေျမ ေနအိမ္မ်ားအသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း ျပဳျပင္ျခင္း မ်ားနင့္ေနရပ္ အိုးအိမ္ အလုပ္ အေျပာင္းအေရြ႕မ်ား ႀကံဳရတတ္ပါသည္ ဖခင္္ကို ထူးျခားေသာ ေကာင္းက် ိဳးသက္ေရာက္ေစပါမည္

ငယ္စဥ္ကာလကပင္ အျခားေသာ အရပ္ေဒသမ်ားသိုသြားလာေျပာင္းေရြ႕ေရာက္ရွိတတ္ႀကပါသည္ခ်စ္သူခင္သူေပါမ်ား၍ ျမက္နွာပြင့္လန္းတတ္ပါသည္

အဖ နင့္ အဖနင့္ တူေသာ ဦးႀကီး ဘႀကီး အကိုႀကီးမ်ား၏ခ်စ္ခင္ေစာင့္ေလ်ာက္မွဳ႕မ်ားရရွိပါမည္ဦးေခါင္းပိုင္း မေတာ္တဆ ထိခိုက္မွဳ႕မ်ား သတိထားပါ

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားအသက္ ‘ ၆ နစ္အတြင္း အညံ႕မ်ားေျပေပ်ာက္ေစရန္တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ အေရွ႕ေျမာက္ တနဂၤေႏြေဒါင္ ့တြင္သန္ ့ရွင္းေရးကုသိုလ္အမွဳ႕ျပဳပါအုန္းညႊန္ ့ ‘ ၆ ညႊန္ ့လွဴ ပါ လိုပါဆုေတာင္းပါတနဂၤေႏြေန ႔တြင္ျပဳလုပ္ ရပါမည္

( ၂ )

အသက္ ၇ နစ္မွ ၂၁ နစ္အတြင္း

ခ်စ္သူ ခင္သူေပါမ်ားမည္ စန္းပြင့္ပါမည္အေမ အမ အေဒၚ စေသာ မိခင္နင့္တူေသာအမ် ိဳးသမီမ်ား၏ ကူညီေစာင့္ေလ်ာက္မွဳ႕မ်ား ႐ရွိပါမည္

မေမ်ာ္လင့္ေသာ ေငြမ်ားရ႐ွိတတ္ပါ( ထီေပါက္တတ္ေသာကာလမ်ား ပါ )

ေငြေက်းဥစၥာဓ ထူးျခားကံေကာင္းေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါမည္အမိ အဖ နဳင္ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ေအာင္ျမင္ကံေကာင္းေစေသာ ကံအေႀကာင္းတရားမ်ားသက္ေရာက္ေစေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားသာ ျဖစ္ပါမည္

ထိုကာလမ်ား အတြင္း ေရႊ ဝတ္ဆင္ပါက ေရႊသီးသန္ ့မဝတ္ဆင္သင့္ ေရႊတြင္ ေက်ာက္မ်က္ပါေအာင္ ဆင္ပါကပိုမို ေကာင္းက် ိဳးေပးပါမည္

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား အသက္ ‘ ၇ နစ္မွ ‘ ၂၁ အတြင္းအညံ႕မ်ားေျပေပ်ာက္ေစရန္နဳင္ ့ လာဘ္ပြင့္ေစရန္တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ အေရွ႕စူးစူး အရပ္ တနလၤာနံေဒါင့္တြင္သန္ ့ရွင္းေရးအမွဳ႕ကုသိုလ္ျပဳပါတနလၤာ ျဂိဳလ္မင္းကိုရည္စူး၍ ကန္ေကာ္ ၂ ညႊန့္လွဴ ပါသို ့ ေငြျပား ၂ ခ်ပ္လွဴ ပါ လိုရာဆုေတာင္းပါေမြးေန ့ သို ့ တနလၤာေန ့တြင္ျပဳလုပ္ပါ

( ၃ )

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားအသက္ ၂၂ မွ ၂၉ အတြင္း

စက္နင့္ သက္ဆိုင္ေသာစက္ရံုမ်ား စက္ပစၥည္းမ်ား အက် ိဳးေပးပါမည္

ထိုကာလမ်ား အတြင္းစက္ရံုမ်ား စက္နဳင့္ပါတ္သက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားနင့္ဆက္ႏြယ္လုပ္ကိုင္ရတတ္ပါသည္

အေဆြအမ် ိဳး မ်ားနင့္ အဆင္အေျပျဖစ္တတ္ပါသည္မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားနင့္ အထင္အျမင္လြဲမွားစိတ္ဝမ္းကြဲစရာ ျပသာနာမ်ားႀကံဳရတတ္ပါသည္မည္သူနင့္မွ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း မျဖစ္ရန္ သတိထားပါ

( တနဂၤေႏြ သမီးမ်ား မိန္းကေလးမ်ားသည္ )

ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဘက္ေတြ႕ရွိျခင္း ခ်စ္မွဳ႕ေရးရာမ်ားထူးျခားစြာ စန္းပြင့္ ေသာနစ္မ်ားျဖစ္ပါမည္( အခ်စ္ေရးေသာက ျပသာနာမ်ား သတိထားရပါမည္ )

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား အသက္’ ၂၂ မွ ၂၈ အတြင္းအညံ႕မ်ားေျပေပ်ာက္ေစရန္နင့္ နင့္ ကံေကာင္းေစရန္တန္ခိုး ဘုရား၏ အေရွ႕ေတာင္ အဂၤါနံေဒါင့္တြင္သန္းရွင္းေရး ကုသိုလ္ျပဳအမွဳ႕ျပဳပါအဂၤ ါ ျဂိဳလ္မင္းကို ရည္စူး၍ ဆီ ‘ ၃ ဗူး လွဴ ပါ ( စတိ )လိုရာဆုေတာင္းပါအဂၤ ါေန ့တနဂၤေႏြေန ့တြင္ လွဴ ရပါမည္

( ၄ )

အသက္ ၃၀ မွ အသက္ ၄၆ ကာလမ်ားတနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား သည္ ထိုကာလမ်ားတြင္ေဝးလံေသာ အရပ္ေဒသမ်ား သြားလာ ဆက္သြယ္ျခင္း

မိတ္ေဆြ ေကာင္းမ်ား၏ ကူညီမစမွဳ႕႐ွိေစျခင္းနင့္ကုန္သြယ္စီးပြားရွာျခင္း ပညာနင့္ ပါတ္သက္ေသာလုပ္ငန္း အႀကံမ်ား ေအာင္ျမင္ပါမည္

အလုပ္အကိုင္ အႀကံအစည္မ်ားေအာင္ျမင္၍ေရႊေငြ ဥစၥာဓန တိုးတက္ကံေကာင္းေသာနစ္မ်ား ျဖစ္ပါမည္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းအလုပ္မ်ား အက်ိဳးေပးမည္ေ

ဝးလံေသာ အရပ္မ်ားနင့္ ဆက္သြဟ္၍ အက်ိဳး်ေပးမည္

ေငြေက်း အရွုပ္အေထြးျပသာနာမ်ား နင့္အခ်စ္ အိမ္ေထာင္ေရးေသာက သတိထားရပါမည္ေ

ငြေက်း ယံုႀကည္ေခ်းငွားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင္ ့ပါအခ်စ္ အိမ္ေထာင္ေရး ကြဲကြာေသာက ႀကံဳတတ္သည္တဦးေမတၱာ တဦးစာနာနားလည္၍ အရာရာ စိတ္ရွည္သည္းခံ ေမတၱာျပည့္ဝ စြာ ေနထိုင္သင့္ေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အသက္ ‘ ၃၀ မွ ‘ ၄၆ အတြင္းအညံ႕မ်ားေျပေပ်ာက္ေစရန္နဳင့္ ကံေကာင္းေစရန္တံခိုးႀကီးဘုရား၏ ေတာင္အရပ္ ဗုဒၶဟူးနံေဒါင့္တြင္သန္ ့ရွင္းေရး အမွဳ႕ျပဳ၍ ကုသိုလ္ယူပါ

ရြက္လွ ‘ ၄ ညႊန္ ့နင့္ ေရ ‘ ၄ ခြက္လွဴ ပါ လိုရာဆုေတာင္းပါတနဂၤေႏြေန ့နဳင့္ ဗုဒၶဟူးေန ့ လွဴ ရပါမည္

( ၅ )

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအသက္ ၄၇ မွ အသက္ ၅၇ အတြင္း

ထိုကာလမ်ားသည္ အလုပ္အႀကံအသစ္မ်ားမေရာက္ဘူးေသာ ေနရပ္ေဒသ အသစ္မ်ားသို ့သြားလာ ဆက္သြယ္ရတတ္ပါသည္ေနရပ္ေဒသ အသစ္မ်ား အိုးအိမ္ သစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ားႀကံဳတတ္သည္

ဖခင္နင့္ ဖခင္နင့္ တူေသာ ဦးေလး အကို စေသာသူမ်ားနင့္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ မစ ကူညီမွဳ႕မ်ား ရွိတတ္ေသာနစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္

အေဆြ အမ် ိဳးမ်ားနင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္းေရွာင္က်ဥ္ရမည္

တနဂၤေႏြသား သမီးမ်ားအသက္ ‘ ၄၇ မွ အသက္ ‘ ၅၇ အတြင္းအညံ႕မ်ားေျပေပ်ာက္ေစရန္နဳင့္ ကံေကာင္းေစရန္

တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ အေနာက္ေတာင္အရပ္စေနနံေဒါင့္တြင္ သန္ ့ရွင္းေရးကုသိုလ္မွဳ ႕ျပဳပါစေနျဂိဳလ္မင္းကိုရည္စူး၍မီးအလင္းတိုင္ ‘ ၇ တိုင္လွဴ ပါ လိုရာဆုေတာင္းပါတနဂၤေႏြေန ့နင့္ စေနေန ့လွဴ ရပါမည္

( ၆ )

တနဂၤေႏြသားသမီး မ်ားအတြက္အသက္ ၅၇ နသ္မွ ၇၅ နစ္ကာလမ်ား သည္

ထူူျခားကံေကာင္းေသာ နစ္မ်ား ျဖစ္ပါမည္ေငြေက်း ဥစၥာဓန ထူးျခားစြာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ျခင္းနင့္ေကာင္းေသာ ေျမ ဝင္ျခင္း အိမ္ယာ အေဆာက္အဦးအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရျခင္းမ်ားမ်ား ရွိမည္လြမ္းမိုးအုပ္စိုး အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ ရာထူးမ်ားရရွိပါမည္

အေဆြ မ်ားထဲတြင္ ဘုန္တန္ခိုးထူးျခားစြာႀကီးမားျခင္းအလွဴအတန္းေပးရတတ္ျခင္းေကာင္းေသာ ေျမယာ ဥယာဥ္ျခံနင့္ အိမ္ယာ တိုက္တာအေဆာက္အဦးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေဆာက္လုပ္ရတတိာ္ပါသည္

လူအမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားမွဳ ႔ ယံုႀကည္အားကိုးမွဳ႕မ်ားရရွိသူ ျဖစ္ေစျခင္းသာသနာၿပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရျခင္းစေသာထူးျခား ေအာင္ျမင္ကံေကာင္းေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါမည္

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အသက္ ‘ ၅၇ မွ ၇၅ အတြင္းယအညံ႕မ်ားေျပေပ်ာက္ေစရန္နဳင့္ လာဘ္ပြင့္ေစရန္တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ အေနာက္စူးစူး ႀကာသပေတးျဂိဳလ္နံအရပ္တြင္ သန္ ့ရွင္းေရး ကုသိုလ္အမွဳ႕ျပဳပါ

ႀကာသာပေတး ျဂိဳလ္မင္းကို ရည္စူး၍ျဖဴေသာပန္း ‘ ၅ ပြင့္လွဴ ပါ လိုရာဆုေတာင္းပါတနဂၤေႏြေန ့နင့္ ႀကာသာပေတးေန ့ လွဴ ရပါမည္

( ၇ )

တနဂၤေနြသားသမီးမ်ား အသက္ ၇၆ မွ ၈၇ အထိထိုနစ္မ်ားသည္ေဝးလံေသာ အရပ္ေဒသမ်ားနင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား၏ေကာင္းက် ိဳးသက္ေရာက္ေစေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါမည္

ေဝးလံေသာ အရပ္ေဒသမ်ား မွ ေစတီ ဘုရားမ်ားဖူးျမင္ရမည္သားသမီးမ်ား၏ ေကာင္းက် ိဳးသက္ေရာက္မွဳ႕မ်ား ခံစားရမည္

တရားထူးမ်ား႐ရွိပါမည္

က်မၼာေရး ေလနင့္ ပါတ္သက္ေသာေသြးနင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝဒနာမ်ား သတိထားရပါမည္ျငိမ္းေအးေသာ စိတ္ဝိညာဥ္ နင့္တရားဘာဝနာ က် ိဳးစားအားထုပ္သင့္ေသာ ကာလမ်ားျဖစ္ေနပါမည္ ( က်မၼာေရး ဂရုစိုက္ရပါမည္ )

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား အသက္ ‘ ၇၆ မွ ‘ ၈၇ အတြင္းအညံ႕မ်ားေျပေပ်ာက္ေစရန္ နင့္ ကံေကာင္းေစရန္တံန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ အေနာက္ေျမာက္ အရပ္ရာဟုနံေဒါင္ ့တြင္ သန္ ့ရွင္းေရးကုသိုလ္မွဳ႕ျပဳပါရြက္လွ ‘ ၄ ညႊန္ ့နင့္ ေလယာပ္ ( ယာပ္ေတာင္) လွဴ ပါတနဂၤေႏြေန ့နင့္ ဗုဒဟူး ညေန လွဴ ရပါမည္

( ၈ )

အသက္ ၈၇ မွ အသက္ – ၁၀၈ နစ္ကာလမ်ားအထိေငြေက်းဥစၥာဓ ေပါမ်ားႀကြယ္ဝ ေသာနစ္မ်ား ျဖစ္ပါမည္ဘုန္တန္ခိုးေတာက္ပ၍ လိုရာဆႏၵျပည့္စံုပါမည္

စိတ္နွလံုးေအးခ်မ္း ေစေသာေငြေက်း ဥစၥာ ဓနကံပါရမီမ်ားနဳင့္ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာအခ် ိန္ကာလမ်ား အိုဇာတာေကာင္းေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါမည္

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အသက္ ‘ ၈၇ မွ ‘ ၁၀၈ အတြင္းယအညံ႕မ်ားေျပေပ်ာက္ေစရန္နဳင့္ ကံေကာင္းေစရန္တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ ေျမာက္အရပ္ ေသာႀက္ာနံေဒါင့္တြင္သန္ ့ရွင္းေရး ကုသိုလ္မွဳ ႔ျပဳပါ ေသာႀက္ာျဂိဳလ္မင္းကို ရည္စူး၍ သစ္သီး ‘ ၆ လံုးလွဴ ပါတနဂၤေႏြေန ့နင့္ ေသာႀက္ာေန ့ လွဴ ရပါမည္

( ၉ )

( တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား သိမွတ္ဖြယ္ရာ )

တနဂၤေႏြ ျဂိဳလ္သက္ ( ၆ ) နွစ္

တနဂၤေႏြျဂိဳလ္ သေကၤတရုပ္ပံု ( ဂ႒ဳန္ ရုပ္ )

တနဂၤေႏြ အရပ္ေဒသ ( အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္ )

တနဂၤေၤႏြ နံသင့္ အကၡရာ ( အ )

တနဂၤေႏြ နံ စိုးမိုး ဂဏန္း ( ၁ )

တနဂၤေႏြ စိုးမိုး ဓါတ္သဘာဝ ( ေတေဇာ- မီးဓါတ္ )

တနဂၤေႏြ၏ စိုးမိုး ေသာ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္း

( ဦးေခါင္းနင့္ လက္သူႀကြယ္ လက္ေခ်ာင္း )

တနဂၤေႏြျဂိဳလ္ စိုးမိုးအထူး ဝိေသသ

( ဖခင္ – မင္း – အႀကီးအကဲ – စိတ္ဝိညာဥ္ )

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား ေအာင္ျမင္ကံေကာင္းေစရန္အင္သားကို ဘုရားထု၍ ကိုးကြယ္ပါ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား တသက္တာအတြက္

အက်ိဳးေပး ေန ့မ်ားမွာ

ဗုဒၶဟူး – စေန – အဂၤ ါသားသမီးမ်ား အက် ိဳးေပးပါမည္

အက် ိဳးေပးအေဆာင္ရတနာမ်ားမွာ

ပတၱာျမား နင့္ အနီေရာင္ေက်ာက္မ်က္မ်ား ျဖစ္ပါမည္

အက် ိဳးေပးအေရာင္မ်ားမွာ

အျဖဴေရာင္ – အျပာေရာင္ – ခရမ္းေရာင္မ်ားျဖစ္ပါမည္

အေရးႀကီးေသာ အလုပ္မ်ားေအာင္ျမင္လိုပါက

ႀကာသာပေတး – တနလၤာ – ေသာႀက္ာေန ့မ်ားမွာလုပ္ေဆာင္ရပါမည္

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားေဘးဘယာ ေဝးကြာ လိုရာဆႏၵျပည့္ဝႀကပါေစ

ဆရာမိုးေဇာ္- ဝိမုဒၶိ

လကၡဏာ+ ေဗဒ အာေသဝန

Ph – Viber -09 794 415 451

Unicode

“တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် ဘဝတစ်သက်တာ ကံလမ်းညွှန် နှင့် အထွေထွေ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ”

( တနင်္ဂနွေ )

သူရဇ္ဗ္ဇ နေမင်းသခင် တနင်္ဂနွေ နေ့ဖွားများဘဝ တသက်တာ အဟောနင့်အထွေထွေ သိမှတ်ဖွယ်ရာ များ

တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ သည်ကောင်းမြတ်သော စိတ်နှလုံးသားရှိသူများ ဖြစ်ကြပါမည်

သူတို့သည်ရိုးသားပွင့်လင်းတတ်ကြသူများ ဖြစ်ကြ၍စိတ်နှလုံးဖြူစင် သဘောထားပြည့်ဝကြပါမည်စိတ်ကောင်းရှိကြသူများဖြစ်ကြ၍ မိဘ ဆရာသမားများကိုရိုသေလေးစား တတ်ကြသူများသာ ဖြစ်ပါမည်

သူတပါးတို့အားပေးကမ်း ကျွေးမွေးလိုစိတ်ရှိကြမည်

သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းများအပေါ် အနစ်နာခံပေါင်းသင်းတတ်ကြသူများဖြစ်ကြမည်ခင်မိပြီဆိုလျင် စိတ်ရောကိုယ်ပါ အနစ်နာခံပြီးပေါင်းသင်းတတ်ကြသူများသာ ဖြစ်ကြသည်

အလုပ်လုပ်ရာတွင် အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ လုပ်ကိုင်တတ်ကြသူများသူ ဖြစ်ပါမည်

အချိန်ယူ စဉ်းစားလုပ်ကိုင်မှု့ကြောင့် ဘဝတသက်တာတွင်အောင်မြင်မှု့များ ရရှိတတ်သလိုတခါတရံတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေ၍ လွဲရတတ်ပါသည်

သူတို့သည် သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက်မျှတစွာ စဉ်းစားတတ်ကြသူများ ဖြစ်၍ ကျင်နာသနား အားနာတတ်ကြပါမည်

ထိုအားနည်း ချက်များကြောင့် မိမိအခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးရတတ်သည် လူလိမ် ခံရတတ်သည် မိမိအခွင့်အရေးများကို သူတပါးက ယူသွားတာကြုံရတတ်ပါမည်

တနင်္ဂနွေသားသမီးများသည် မည်သိုပင် ဖြစ်စေရိူသားပွင့်လင်း၍ မိတ်ဆွေကောင်းပီသ သူများသာ ဖြစ်ကြပါ သည်

တနင်္ဂနွေ သားသမီးများသည်သူတို့ရင်မှ စိတ်ခံစားမှု့ အတွေးအခေါ်များအတိုင်းသာဘဝတသက်တာ အတွက် ရိုးရှင်းသော အတွေးများနင့်ဖြောင့်မတ်စွာ ဘဝရည်မှန်းချက်များကို ကျိုးစားနေမည်

တနင်္ဂနွေသားသမီးများသည် အများအားဖြင့်အသိဉာဏ်ပညာ ထက်မြက်သူ လုံးလဝရိယ ရှိသူအများအကျိုးဆောင်တတ်သော ပရဟိတ စိတ်ရှိကြသူများဖျက်လတ် တက်ကြွသော ထက်မြက်သူများဖြစ်ကြမည်

ထိုသူတို့သည်ရှင်သန်ရာ တသက်တာဘဝ အတွင်းုလူအများလေးစား ယုံကြည်မှု့ရရှိတတ်သူများ ဖြစ်ကြမည်

မိမိတို့နေထိုင်ရာ မြို့ရွှာ ဒေသများတွင် လူသိများသူများချစ်ခင်သူ ပေါများ သူများသူများ ဖြစ်နေကြ ပါမည်

( ၁ )

တနင်္ဂနွေသားသမီးများသည်မွေးဖွားချိန်မှ စ၍ အသက် ( ၆ ) နစ်အတွင်း

၎င်းတို့မိဘများ၏ နေရပ် အလုပ် မြေ နေအိမ်များအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း ပြုပြင်ခြင်း များနင့်နေရပ် အိုးအိမ် အလုပ် အပြောင်းအရွေ့များ ကြုံရတတ်ပါသည် ဖခင်ကို ထူးခြားသော ကောင်းကျိုးသက်ရောက်စေပါမည်

ငယ်စဉ်ကာလကပင် အခြားသော အရပ်ဒေသများသိုသွားလာပြောင်းရွေ့ရောက်ရှိတတ်ကြပါသည်ချစ်သူခင်သူပေါများ၍ မြက်နှာပွင့်လန်းတတ်ပါသည်

အဖ နင့် အဖနင့် တူသော ဦးကြီး ဘကြီး အကိုကြီးများ၏ချစ်ခင်စောင့်လျောက်မှု့များရရှိပါမည်ဦးခေါင်းပိုင်း မတော်တဆ ထိခိုက်မှု့များ သတိထားပါ

တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအသက် ‘ ၆ နစ်အတွင်း အညံ့များပြေပျောက်စေရန်တန်ခိုးကြီးဘုရား၏ အရှေ့မြောက် တနင်္ဂနွေဒေါင့်တွင်သန့်ရှင်းရေးကုသိုလ်အမှု့ပြုပါအုန်းညွှန့် ‘ ၆ ညွှန့်လှူ ပါ လိုပါဆုတောင်းပါတနင်္ဂနွေနေ့တွင်ပြုလုပ် ရပါမည်

( ၂ )

အသက် ၇ နစ်မှ ၂၁ နစ်အတွင်း

ချစ်သူ ခင်သူပေါများမည် စန်းပွင့်ပါမည်အမေ အမ အဒေါ် စသော မိခင်နင့်တူသောအမျိုးသမီများ၏ ကူညီစောင့်လျောက်မှု့များ ရရှိပါမည်

မမျော်လင့်သော ငွေများရရှိတတ်ပါ( ထီပေါက်တတ်သောကာလများ ပါ )

ငွေကျေးဥစ္စာဓ ထူးခြားကံကောင်းသော နစ်များဖြစ်ပါမည်အမိ အဖ နုင် မိသားစုဝင်များအတွက်အောင်မြင်ကံကောင်းစေသော ကံအကြောင်းတရားများသက်ရောက်စေသော အချိန်ကာလများသာ ဖြစ်ပါမည်

ထိုကာလများ အတွင်း ရွှေ ဝတ်ဆင်ပါက ရွှေသီးသန့်မဝတ်ဆင်သင့် ရွှေတွင် ကျောက်မျက်ပါအောင် ဆင်ပါကပိုမို ကောင်းကျိုးပေးပါမည်

တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ အသက် ‘ ၇ နစ်မှ ‘ ၂၁ အတွင်းအညံ့များပြေပျောက်စေရန်နုင့် လာဘ်ပွင့်စေရန်တန်ခိုးကြီးဘုရား၏ အရှေ့စူးစူး အရပ် တနင်္လာနံဒေါင့်တွင်သန့်ရှင်းရေးအမှု့ကုသိုလ်ပြုပါတနင်္လာ ဂြိုလ်မင်းကိုရည်စူး၍ ကန်ကော် ၂ ညွှန့်လှူ ပါသို့ ငွေပြား ၂ ချပ်လှူ ပါ လိုရာဆုတောင်းပါမွေးနေ့ သို့ တနင်္လာနေ့တွင်ပြုလုပ်ပါ

( ၃ )

တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအသက် ၂၂ မှ ၂၉ အတွင်း

စက်နင့် သက်ဆိုင်သောစက်ရုံများ စက်ပစ္စည်းများ အကျိုးပေးပါမည်

ထိုကာလများ အတွင်းစက်ရုံများ စက်နုင့်ပါတ်သက်သော ပစ္စည်းများနင့်ဆက်နွယ်လုပ်ကိုင်ရတတ်ပါသည်

အဆွေအမျိုး များနင့် အဆင်အပြေဖြစ်တတ်ပါသည်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများနင့် အထင်အမြင်လွဲမှားစိတ်ဝမ်းကွဲစရာ ပြသာနာများကြုံရတတ်ပါသည်မည်သူနင့်မှ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်း မဖြစ်ရန် သတိထားပါ

( တနင်္ဂနွေ သမီးများ မိန်းကလေးများသည် )

ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဘက်တွေ့ရှိခြင်း ချစ်မှု့ရေးရာများထူးခြားစွာ စန်းပွင့် သောနစ်များဖြစ်ပါမည်( အချစ်ရေးသောက ပြသာနာများ သတိထားရပါမည် )

တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ အသက်’ ၂၂ မှ ၂၈ အတွင်းအညံ့များပြေပျောက်စေရန်နင့် နင့် ကံကောင်းစေရန်တန်ခိုး ဘုရား၏ အရှေ့တောင် အင်္ဂါနံဒေါင့်တွင်သန်းရှင်းရေး ကုသိုလ်ပြုအမှု့ပြုပါအင်္ဂါ ဂြိုလ်မင်းကို ရည်စူး၍ ဆီ ‘ ၃ ဗူး လှူ ပါ ( စတိ )လိုရာဆုတောင်းပါအင်္ဂါနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တွင် လှူ ရပါမည်

( ၄ )

အသက် ၃၀ မှ အသက် ၄၆ ကာလများတနင်္ဂနွေသားသမီးများ သည် ထိုကာလများတွင်ဝေးလံသော အရပ်ဒေသများ သွားလာ ဆက်သွယ်ခြင်း

မိတ်ဆွေ ကောင်းများ၏ ကူညီမစမှု့ရှိစေခြင်းနင့်ကုန်သွယ်စီးပွားရှာခြင်း ပညာနင့် ပါတ်သက်သောလုပ်ငန်း အကြံများ အောင်မြင်ပါမည်

အလုပ်အကိုင် အကြံအစည်များအောင်မြင်၍ရွှေငွေ ဥစ္စာဓန တိုးတက်ကံကောင်းသောနစ်များ ဖြစ်ပါမည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်းအလုပ်များ အကျိုးပေးမည်ေ

ဝးလံသော အရပ်များနင့် ဆက်သွဟ်၍ အကျိုးျပေးမည်

ငွေကျေး အရှုပ်အထွေးပြသာနာများ နင့်အချစ် အိမ်ထောင်ရေးသောက သတိထားရပါမည်ေ

ငွကျေး ယုံကြည်ချေးငှားခြင်းများ မပြုလုပ်သင့်ပါအချစ် အိမ်ထောင်ရေး ကွဲကွာသောက ကြုံတတ်သည်တဦးမေတ္တာ တဦးစာနာနားလည်၍ အရာရာ စိတ်ရှည်သည်းခံ မေတ္တာပြည့်ဝ စွာ နေထိုင်သင့်သော နစ်များဖြစ်ပါသည်

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အသက် ‘ ၃၀ မှ ‘ ၄၆ အတွင်းအညံ့များပြေပျောက်စေရန်နုင့် ကံကောင်းစေရန်တံခိုးကြီးဘုရား၏ တောင်အရပ် ဗုဒ္ဓဟူးနံဒေါင့်တွင်သန့်ရှင်းရေး အမှု့ပြု၍ ကုသိုလ်ယူပါ

ရွက်လှ ‘ ၄ ညွှန့်နင့် ရေ ‘ ၄ ခွက်လှူ ပါ လိုရာဆုတောင်းပါတနင်္ဂနွေနေ့နုင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ လှူ ရပါမည်

( ၅ )

တနင်္ဂနွေသားသမီးများအသက် ၄၇ မှ အသက် ၅၇ အတွင်း

ထိုကာလများသည် အလုပ်အကြံအသစ်များမရောက်ဘူးသော နေရပ်ဒေသ အသစ်များသို့သွားလာ ဆက်သွယ်ရတတ်ပါသည်နေရပ်ဒေသ အသစ်များ အိုးအိမ် သစ်များတည်ဆောက်ခြင်း ပြောင်းရွှေ့ခြင်းများကြုံတတ်သည်

ဖခင်နင့် ဖခင်နင့် တူသော ဦးလေး အကို စသောသူများနင့် အကြီးအကဲများ၏ မစ ကူညီမှု့များ ရှိတတ်သောနစ်များ ဖြစ်ပါသည်

အဆွေ အမျိုးများနင့် ခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်းရှောင်ကျဉ်ရမည်

တနင်္ဂနွေသား သမီးများအသက် ‘ ၄၇ မှ အသက် ‘ ၅၇ အတွင်းအညံ့များပြေပျောက်စေရန်နုင့် ကံကောင်းစေရန်

တန်ခိုးကြီးဘုရား၏ အနောက်တောင်အရပ်စနေနံဒေါင့်တွင် သန့်ရှင်းရေးကုသိုလ်မှု့ပြုပါစနေဂြိုလ်မင်းကိုရည်စူး၍မီးအလင်းတိုင် ‘ ၇ တိုင်လှူ ပါ လိုရာဆုတောင်းပါတနင်္ဂနွေနေ့နင့် စနေနေ့လှူ ရပါမည်

( ၆ )

တနင်္ဂနွေသားသမီး များအတွက်အသက် ၅၇ နသ်မှ ၇၅ နစ်ကာလများ သည်

ထူခြားကံကောင်းသော နစ်များ ဖြစ်ပါမည်ငွေကျေး ဥစ္စာဓန ထူးခြားစွာ တိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းနင့်ကောင်းသော မြေ ဝင်ခြင်း အိမ်ယာ အဆောက်အဦးအသစ်များ တည်ဆောက်ရခြင်းများများ ရှိမည်လွမ်းမိုးအုပ်စိုး အုပ်ချုပ်ရသော ရာထူးများရရှိပါမည်

အဆွေ များထဲတွင် ဘုန်တန်ခိုးထူးခြားစွာကြီးမားခြင်းအလှူအတန်းပေးရတတ်ခြင်းကောင်းသော မြေယာ ဥယာဉ်ခြံနင့် အိမ်ယာ တိုက်တာအဆောက်အဦးများ ပိုင်ဆိုင်ဆောက်လုပ်ရတတိာ်ပါသည်

လူအများ၏ ချစ်ခင်လေးစားမှု့ ယုံကြည်အားကိုးမှု့များရရှိသူ ဖြစ်စေခြင်းသာသနာပြု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ရခြင်းစသောထူးခြား အောင်မြင်ကံကောင်းသော နစ်များဖြစ်ပါမည်

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အသက် ‘ ၅၇ မှ ၇၅ အတွင်းယအညံ့များပြေပျောက်စေရန်နုင့် လာဘ်ပွင့်စေရန်တန်ခိုးကြီးဘုရား၏ အနောက်စူးစူး ကြာသပတေးဂြိုလ်နံအရပ်တွင် သန့်ရှင်းရေး ကုသိုလ်အမှု့ပြုပါ

ကြာသာပတေး ဂြိုလ်မင်းကို ရည်စူး၍ဖြူသောပန်း ‘ ၅ ပွင့်လှူ ပါ လိုရာဆုတောင်းပါတနင်္ဂနွေနေ့နင့် ကြာသာပတေးနေ့ လှူ ရပါမည်

( ၇ )

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အသက် ၇၆ မှ ၈၇ အထိထိုနစ်များသည်ဝေးလံသော အရပ်ဒေသများနင့် ဆက်သွယ်ခြင်းများ၏ကောင်းကျိုးသက်ရောက်စေသော နစ်များဖြစ်ပါမည်

ဝေးလံသော အရပ်ဒေသများ မှ စေတီ ဘုရားများဖူးမြင်ရမည်သားသမီးများ၏ ကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှု့များ ခံစားရမည်

တရားထူးများရရှိပါမည်

ကျမ္မာရေး လေနင့် ပါတ်သက်သောသွေးနင့် သက်ဆိုင်သော ဝေဒနာများ သတိထားရပါမည်ငြိမ်းအေးသော စိတ်ဝိညာဉ် နင့်တရားဘာဝနာ ကျိုးစားအားထုပ်သင့်သော ကာလများဖြစ်နေပါမည် ( ကျမ္မာရေး ဂရုစိုက်ရပါမည် )

တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ အသက် ‘ ၇၆ မှ ‘ ၈၇ အတွင်းအညံ့များပြေပျောက်စေရန် နင့် ကံကောင်းစေရန်တံန်ခိုးကြီးဘုရား၏ အနောက်မြောက် အရပ်ရာဟုနံဒေါင့်တွင် သန့်ရှင်းရေးကုသိုလ်မှု့ပြုပါရွက်လှ ‘ ၄ ညွှန့်နင့် လေယာပ် ( ယာပ်တောင်) လှူ ပါတနင်္ဂနွေနေ့နင့် ဗုဒဟူး ညနေ လှူ ရပါမည်

( ၈ )

အသက် ၈၇ မှ အသက် – ၁၀၈ နစ်ကာလများအထိငွေကျေးဥစ္စာဓ ပေါများကြွယ်ဝ သောနစ်များ ဖြစ်ပါမည်ဘုန်တန်ခိုးတောက်ပ၍ လိုရာဆန္ဒပြည့်စုံပါမည်

စိတ်နှလုံးအေးချမ်း စေသောငွေကျေး ဥစ္စာ ဓနကံပါရမီများနုင့် ငြိမ်းချမ်းသာယာသောအချိန်ကာလများ အိုဇာတာကောင်းသော နစ်များဖြစ်ပါမည်

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အသက် ‘ ၈၇ မှ ‘ ၁၀၈ အတွင်းယအညံ့များပြေပျောက်စေရန်နုင့် ကံကောင်းစေရန်တန်ခိုးကြီးဘုရား၏ မြောက်အရပ် သောကြာ်နံဒေါင့်တွင်သန့်ရှင်းရေး ကုသိုလ်မှု့ပြုပါ သောကြာ်ဂြိုလ်မင်းကို ရည်စူး၍ သစ်သီး ‘ ၆ လုံးလှူ ပါတနင်္ဂနွေနေ့နင့် သောကြာ်နေ့ လှူ ရပါမည်

( ၉ )

( တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ သိမှတ်ဖွယ်ရာ )

တနင်္ဂနွေ ဂြိုလ်သက် ( ၆ ) နှစ်

တနင်္ဂနွေဂြိုလ် သင်္ကေတရုပ်ပုံ ( ဂဋ္ဌုန် ရုပ် )

တနင်္ဂနွေ အရပ်ဒေသ ( အရှေ့မြောက် အရပ် )

တနင်္ဂေင်္နွ နံသင့် အက္ခရာ ( အ )

တနင်္ဂနွေ နံ စိုးမိုး ဂဏန်း ( ၁ )

တနင်္ဂနွေ စိုးမိုး ဓါတ်သဘာဝ ( တေဇော- မီးဓါတ် )

တနင်္ဂနွေ၏ စိုးမိုး သော ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်း

( ဦးခေါင်းနင့် လက်သူကြွယ် လက်ချောင်း )

တနင်္ဂနွေဂြိုလ် စိုးမိုးအထူး ဝိသေသ

( ဖခင် – မင်း – အကြီးအကဲ – စိတ်ဝိညာဉ် )

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အောင်မြင်ကံကောင်းစေရန်အင်သားကို ဘုရားထု၍ ကိုးကွယ်ပါ

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ တသက်တာအတွက်

အကျိုးပေး နေ့များမှာ

ဗုဒ္ဓဟူး – စနေ – အင်္ဂါသားသမီးများ အကျိုးပေးပါမည်

အကျိုးပေးအဆောင်ရတနာများမှာ

ပတ္တာမြား နင့် အနီရောင်ကျောက်မျက်များ ဖြစ်ပါမည်

အကျိုးပေးအရောင်များမှာ

အဖြူရောင် – အပြာရောင် – ခရမ်းရောင်များဖြစ်ပါမည်

အရေးကြီးသော အလုပ်များအောင်မြင်လိုပါက

ကြာသာပတေး – တနင်္လာ – သောကြာ်နေ့များမှာလုပ်ဆောင်ရပါမည်

တနင်္ဂနွေသားသမီးများဘေးဘယာ ဝေးကွာ လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေ

ဆရာမိုးဇော်- ဝိမုဒ္ဓိ

လက္ခဏာ+ ဗေဒ အာသေဝန

Ph – Viber -09 794 415 451