၁၅၀၀ အခ်စ္ ႏွွင္႔ ၅၂၈ အခ်စ္ဟူ၍ အတိုေကာက္္ျဖစ္ေပၚလာပံု

၁၅၀၀ အခ်စ္ ႏွွင္႔ ၅၂၈ အခ်စ္ဟူ၍ အတိုေကာက္္ျဖစ္ေပၚလာပံု

၁၅၀၀ ႏွွင္႔ ၅၂၈ အခ်စ္္တို႕ရဲ႕ တကယ့္အဓိပၸါယ္္

အခ်စ္အေၾကာင္း ေျပာၾကမယ္ဆိုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳး အမ်ားစုက “၁၅၀၀ အခ်စ္” နဲ႔ “၅၂၈ေမတၱာ” ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးခြဲေျပာေလ႔ ရွိၾကတယ္။

သမီးရည္းစား အခ်စ္ကို “၁၅၀၀ အခ်စ္” ၊ ပူေလာင္ ျပင္းျပတဲ႔ အခ်စ္လို႔ေျပာၿပီး မိဘေတြရဲ႕ သားသမီးအေပၚခ်စ္တဲ႔ အခ်စ္ကိုေတာ႔ “၅၂၈ ေမတၱာ” ၊ ေအးျမ ခ်မ္းေျမ႕တဲ႔ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ဆိုၿပီး ယူဆ ေျပာဆိုေလ႔ ရွိပါတယ္။

ဘာလိုိ႔ (၁၅၀၀) ရွိေနရတာလဲ၊ (၅၂၈) ဆိုတာကေကာ ဘာလို႔ ျဖစ္လာရတာလဲ . .။

ပူေလာင္တဲ႔ အခ်စ္မို႔ ၁၅၀၀ ရွိတာက ထားပါေတာ႔ . . . ေအးျမတဲ႔ေမတၱာက်မွ ဘာလို႔ ၅၂၈ ဆိုၿပီး ကုိးလို႔ကန္႔လန္႔ လာျဖစ္ေနရ တာလဲ ( ၅၀၀ ဆိုၿပီး ရွိေနရင္ ပုိေတာင္ ေအးမလားလို႔ေလ၊ ေနာက္ အစြန္းထြက္ ဂဏန္းလည္း မရႈပ္ဘူး)။

မထင္မွတ္ဘဲ ၁၅၀၀/၅၂၈ ဆိုိတဲ႔ ဂဏန္းေတြ ဘာလို႔ အဲလို ျဖစ္ေနရတာလဲ ဆိုတာကုိ ဆရာမ “ဂ်ဴး” ေရးတဲ႔ “ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႏွင့္ အျခား မ်က္ႏွာဖံုးေဆာင္းပါးမ်ား” စာအုပ္ေလး ဖတ္လိုက္ရမွ အေျဖထြက္ သြားတယ္။

အဲဒီ ၁၅၀၀ နဲ႔ ၅၂၈ ဂဏန္းေတြ ဘယ္လို ရလာသလဲ ဆိုရင္ေတာ႔ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္ –

၁။ ၁၅၀၀ အခ်စ္္ (သမီးရည္းစား အခ်စ္)

ကိိေလသာဆယ္ပါးကုိ အေျခခံတယ္။ အဲဒီ ကိေလသာစိတ္ (၁၀) ပါးကေတာ႔ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါ တယ္္ … /

၁။ ေလာဘ ( တပ္မက္ျခင္း)

၂။ ေဒါသ (ၾကမ္းတမ္းျခင္း)

၃။ ေမာဟ (ေတြေဝျခင္း)

၄။ မာန (ေထာင္လႊားျခင္း)

၅။ ဒိ႒ိ ( မွားေသာ ႏွလံုးသြင္းျခင္း၊ အယူရွိျခင္း)

၆။ ဝိစိိကိစာၦ (အာရံုကုိ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း)

၇။ ထိိန (စိတ္၏ မခန္႔ျခင္း)

၈။ ဥဒစၥ (စိိတ္၏ မၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ပ်႕ံလြင့္ျခင္း)

၉။ အဟီရိက (ကာယဒုစရိုက္ ျပဳရျခင္း၌ မရွက္ျခင္း)

၁၀။ အေနာတၱပၸ (ကာယဒုစရိုက္ ျပဳရျခင္း၌ မလန္႔ျခင္း)

အဲဒီ ကိိေလသာ(၁၀)ပါးကုိ ရုပ္ စုစုေပါင္းနဲ႔ ေျမွာက္ရပါတယ္။ ရုပ္စုစုေပါင္းဆိုတာက – လကၡဏာရုပ္ (၄) ခု ၊ နိပၹႏၷရုပ္ (၁၈) ခု ၊ နာမ္ (၅၃) ပါးေပါင္းလိုိက္ရင္ (၇၅) ရပါတယ္။

အဲဒီ ရုပ္စုစုေပါင္း (၇၅)ကုိ ကိေလသာ(၁၀)ပါး နဲ႔ ေျမွာက္ေတာ႔ ၇၅၀။ အဲဒီမွာမွ အဇၩတၱ သ႑ာန္၊ ဗဟိဒၶ သ႑ာန္ ရယ္လို႔ ႏွစ္ပါးရွိတဲ႔ အတြက္ (၂)နဲ႔ ထပ္ေျမွာက္ေတာ႔ ၁၅၀၀ ရတာပါပဲ။

အတိုေကာက္ကေတာ႔ ဒီလိုေလးပါ -( ကိေလသာ (၁၀) ပါး x ရုပ္စုစုေပါင္း (၇၅) ) x ၂ = ၁၅၀၀ အခ်စ္္

၂။ ၅၂၈ ေမတၱာ (မိဘတိုိ႕၏ အခ်စ္)

ေမတၱာဆိုိတဲ႔အတိုင္း ေမတၱာပို႕ရာမွာ ရွိသင့္ရွိအပ္တဲ႔ စိတ္သဘာဝ တစ္ခုပါပဲ။ ေမတၱာပို႕ရာမွာ ပုဂိၢဳလ္ (၁၂) ေယာက္ကုိ ပို႔ပါတယ္။

အဲဒါေတြကေတာ႔ –

(၁) သေဗၺသတၱာ၊ (၂) သေဗၺပါဏာ၊ (၃) သေဗၺဘူတာ၊(၄) သေဗၺပုဂၢလာ၊ (၅) သေဗၺအတၱဘာဝ ပရိယပၸႏၷ၊ (၆) သေဗၺကိၠထိေယာ၊ (၇) သေဗၺပုရိသာ၊ (၈) သေဗၺအရိယာ၊ (၉) သေဗၺအနရိယာ၊ (၁၀) သေဗၺေဒဝါ၊ (၁၁) သေဗၺမႏုႆာ၊ (၁၂) သေဗၺဝိနိပါနိကာ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ ပုဂိၢဳလ္ (၁၂)ပါးကို ေမတၱာ(၄)ပါး ပို႔ပါတယ္၊ “အေဝရာေဟာႏဳၱ၊ အဗ်ာဘစာၦေဟာႏဳၱ၊ အနီဃာ ေဟာႏဳၱ၊ သုခိအတၱာနံ ပရိဟရႏဳၱ၊” တဲ႔ . . .၊ ဒီေတာ႔ ( ၁၂ x ၄ = ၄၈ ရပါမယ္)။

ဒါက အရပ္မ်က္ႏွာ အမည္မတပ္ဘဲ (မရည္မွန္းဘဲ) ပုိ႔တဲ႔ “အေနာဒိတၱာ” ေမတၱာအပါး လို႔ ဆိုပါေတာ႔ ။ အဲဒါကိုမွ ထပ္ၿပီး အရပ္မ်က္ႏွာေတြနဲ႔ အမည္တပ္ၿပီး ထပ္ပုိ႔ပါတယ္၊ အရပ္ (၁၀)မ်က္ႏွာ ရွိပါတယ္ –

အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ ဆိုတဲ႔ အရပ္ (၄) မ်က္ႏွာ။ အေရွ႕ေတာင္၊ အေနာက္ေျမာက္ ဆို႕တဲ႔ ေထာင့္ (၄) မ်က္ႏွာ။ အထက္နဲ႔ ေအာက္ (၂) မ်က္ႏွာ ။

အဲဒီီ အရပ္မ်က္ႏွာတပ္ ရည္မွန္းမႈ႕(၁၀)ခု နဲ႔ ေစာေစာက (၄၈) ကို ေျမာက္လိုက္ေတာ႔ (၄၈၀)ရပါတယ္၊

အဲဒီ ရလာတဲ႕ (၄၈၀)ကိုမွ ပထမဆံုး မရည္မွန္းဘဲ ပို႔ထားတဲ႔ ေမတၱာအပါး (၄၈)ပါးကုိ ထပ္ေပါင္းၾကည့္ လိုက္ေတာ႔ (၅၂၈) ရယ္လို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။

အတိုေကာက္ ကေတာ႔ ဒီလိုေလးပါ -ပုဂိၢဳလ္္ (၁၂) ေယာက္ x ေမတၱာ(၄)ပါး = ၄၈ [မရည္မွန္းဘဲ ပို႔ေသာ ေမတၱာအပါး](၄၈ x အရပ္ (၁၀) မ်က္ႏွာ ) + ၄၈ [မရည္မွန္းဘဲ ပို႔ေသာ ေမတၱာအပါး] = ၅၂၈ ေမတၱာ

၁၅၀၀ အခ်စ္နဲ႔ ၅၂၈ ကိုေတာ႔ သိပါၿပီ၊ ဒါေပမယ္႔ ဘယ္သူေတြမွာမ်ား (၅၂၈) ေမတၱာကုိ ထားႏိုင္မလဲ မသိ ေတာ႔ပါ။

မိိဘေတြအေနနဲ႔ သားသမီးေတြကို ခ်စ္တဲ႕အခ်စ္ဟာ (၅၂၈) လို႔ိ မေသခ်ာပါဘူး (မဟုတ္ဖို႔ မ်ားပါ တယ္)။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ႔ (၅၂၈) ဟာ အရမ္း ျမင့္ျမတ္လြန္း ေနလို႕ပါ၊

ဆရာမ “ဂ်ဴး” ကေတာ႔ (၅၂၈) ေမတၱာရဲ႕ သဘာဝကုိ ျမတ္စြာဘုရားက တပည့္သာဝက ရဟန္းေတြ အေပၚထားတဲ႔ ေမတၱာမွာပဲ ေတြ႕ရ တယ္လို႔ ေရးထားပါတယ္။

စာေရးဆရာမ ဂ်ဴး

Unicode

၁၅၀၀ အချစ် နှင့် ၅၂၈ အချစ်ဟူ၍ အတိုကောက်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ

၁၅၀၀ နှင့် ၅၂၈ အချစ်တို့ရဲ့ တကယ့်အဓိပ္ပါယ်

အချစ်အကြောင်း ပြောကြမယ်ဆိိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး အများစုက “၁၅၀၀ အချစ်” နဲ့ “၅၂၈မေတ္တာ” ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲပြောလေ့ ရှိကြတယ်။

သမီးရည်းစား အချစ်ကို “၁၅၀၀ အချစ်” ၊ ပူလောင် ပြင်းပြတဲ့ အချစ်လို့ပြောပြီး မိဘတွေရဲ့ သားသမီးအပေါ်ချစ်တဲ့ အချစ်ကိုတော့ “၅၂၈ မေတ္တာ” ၊ အေးမြ ချမ်းမြေ့တဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ဆိုပြီး ယူဆ ပြောဆိုလေ့ ရှိပါတယ်။

ဘာလိို့ (၁၅၀၀) ရှိနေရတာလဲ၊ (၅၂၈) ဆိုတာကကော ဘာလို့ ဖြစ်လာရတာလဲ . .။

ပူလောင်တဲ့ အချစ်မို့ ၁၅၀၀ ရှိတာက ထားပါတော့ . . . အေးမြတဲ့မေတ္တာကျမှ ဘာလို့ ၅၂၈ ဆိုပြီး ကိုးလို့ကန့်လန့် လာဖြစ်နေရ တာလဲ ( ၅၀၀ ဆိုပြီး ရှိနေရင် ပိုတောင် အေးမလားလို့လေ၊ နောက် အစွန်းထွက် ဂဏန်းလည်း မရှုပ်ဘူး)။

မထင်မှတ်ဘဲ ၁၅၀၀/၅၂၈ ဆိိုတဲ့ ဂဏန်းတွေ ဘာလို့ အဲလို ဖြစ်နေရတာလဲ ဆိုတာကို ဆရာမ “ဂျူး” ရေးတဲ့ “မျှော်လင့်ချက် နှင့် အခြား မျက်နှာဖုံးဆောင်းပါးများ” စာအုပ်လေး ဖတ်လိုက်ရမှ အဖြေထွက် သွားတယ်။

အဲဒီ ၁၅၀၀ နဲ့ ၅၂၈ ဂဏန်းတွေ ဘယ်လို ရလာသလဲ ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ် –

၁။ ၁၅၀၀ အချစ် (သမီးရည်းစား အချစ်)

ကိလေသာဆယ်ပါးကို အခြေခံတယ်။ အဲဒီ ကိလေသာစိတ် (၁၀) ပါးကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါ တယ် … /

၁။ လောဘ ( တပ်မက်ခြင်း)

၂။ ဒေါသ (ကြမ်းတမ်းခြင်း)

၃။ မောဟ (တွေဝေခြင်း)

၄။ မာန (ထောင်လွှားခြင်း)

၅။ ဒိဋ္ဌိ ( မှားသော နှလုံးသွင်းခြင်း၊ အယူရှိခြင်း)

၆။ ဝိစိကိစာ္ဆ (အာရုံကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း)

၇။ ထိန (စိတ်၏ မခန့်ခြင်း)

၈။ ဥဒစ္စ (စိတ်၏ မငြိမ်သက်ခြင်း၊ ပျံ့လွင့်ခြင်း)

၉။ အဟီရိက (ကာယဒုစရိုက် ပြုရခြင်း၌ မရှက်ခြင်း)

၁၀။ အနောတ္တပ္ပ (ကာယဒုစရိုက် ပြုရခြင်း၌ မလန့်ခြင်း)

အဲဒီ ကိလေသာ(၁၀)ပါးကို ရုပ် စုစုပေါင်းနဲ့ မြှောက်ရပါတယ်။ ရုပ်စုစုပေါင်းဆိုတာက – လက္ခဏာရုပ် (၄) ခု ၊ နိပ္ဖန္နရုပ် (၁၈) ခု ၊ နာမ် (၅၃) ပါးပေါင်းလိိုက်ရင် (၇၅) ရပါတယ်။

အဲဒီ ရုပ်စုစုပေါင်း (၇၅)ကို ကိလေသာ(၁၀)ပါး နဲ့ မြှောက်တော့ ၇၅၀။ အဲဒီမှာမှ အဇ္ဈတ္တ သဏ္ဍာန်၊ ဗဟိဒ္ဓ သဏ္ဍာန် ရယ်လို့ နှစ်ပါးရှိတဲ့ အတွက် (၂)နဲ့ ထပ်မြှောက်တော့ ၁၅၀၀ ရတာပါပဲ။

အတိုကောက်ကတော့ ဒီလိုလေးပါ -( ကိလေသာ (၁၀) ပါး x ရုပ်စုစုပေါင်း (၇၅) ) x ၂ = ၁၅၀၀ အချစ်

၂။ ၅၂၈ မေတ္တာ (မိဘတိို့၏ အချစ်)

မေတ္တာဆိိုတဲ့အတိုင်း မေတ္တာပို့ရာမှာ ရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့ စိတ်သဘာဝ တစ်ခုပါပဲ။ မေတ္တာပို့ရာမှာ ပုဂ္ဂိုလ် (၁၂) ယောက်ကို ပို့ပါတယ်။

အဲဒါတွေကတော့ –

(၁) သဗ္ဗေသတ္တာ၊ (၂) သဗ္ဗေပါဏာ၊ (၃) သဗ္ဗေဘူတာ၊(၄) သဗ္ဗေပုဂ္ဂလာ၊ (၅) သဗ္ဗေအတ္တဘာဝ ပရိယပ္ပန္န၊ (၆) သဗ္ဗေက္ကိထိယော၊ (၇) သဗ္ဗေပုရိသာ၊ (၈) သဗ္ဗေအရိယာ၊ (၉) သဗ္ဗေအနရိယာ၊ (၁၀) သဗ္ဗေဒေဝါ၊ (၁၁) သဗ္ဗေမနုဿာ၊ (၁၂) သဗ္ဗေဝိနိပါနိကာ တို့ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ် (၁၂)ပါးကို မေတ္တာ(၄)ပါး ပို့ပါတယ်၊ “အဝေရာဟောန္တု၊ အဗျာဘစာ္ဆဟောန္တု၊ အနီဃာ ဟောန္တု၊ သုခိအတ္တာနံ ပရိဟရန္တု၊” တဲ့ . . .၊ ဒီတော့ ( ၁၂ x ၄ = ၄၈ ရပါမယ်)။

ဒါက အရပ်မျက်နှာ အမည်မတပ်ဘဲ (မရည်မှန်းဘဲ) ပို့တဲ့ “အနောဒိတ္တာ” မေတ္တာအပါး လို့ ဆိုပါတော့ ။ အဲဒါကိုမှ ထပ်ပြီး အရပ်မျက်နှာတွေနဲ့ အမည်တပ်ပြီး ထပ်ပို့ပါတယ်၊ အရပ် (၁၀)မျက်နှာ ရှိပါတယ် –

အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက် ဆိုတဲ့ အရပ် (၄) မျက်နှာ။ အရှေ့တောင်၊ အနောက်မြောက် ဆို့တဲ့ ထောင့် (၄) မျက်နှာ။ အထက်နဲ့ အောက် (၂) မျက်နှာ ။

အဲဒီ အရပ်မျက်နှာတပ် ရည်မှန်းမှု့(၁၀)ခု နဲ့ စောစောက (၄၈) ကို မြောက်လိုက်တော့ (၄၈၀)ရပါတယ်၊

အဲဒီ ရလာတဲ့ (၄၈၀)ကိုမှ ပထမဆုံး မရည်မှန်းဘဲ ပို့ထားတဲ့ မေတ္တာအပါး (၄၈)ပါးကို ထပ်ပေါင်းကြည့် လိုက်တော့ (၅၂၈) ရယ်လို့ ဖြစ်လာပါတယ်။

အတိုကောက် ကတော့ ဒီလိုလေးပါ -ပုဂ္ဂိုလ် (၁၂) ယောက် x မေတ္တာ(၄)ပါး = ၄၈ [မရည်မှန်းဘဲ ပို့သော မေတ္တာအပါး](၄၈ x အရပ် (၁၀) မျက်နှာ ) + ၄၈ [မရည်မှန်းဘဲ ပို့သော မေတ္တာအပါး] = ၅၂၈ မေတ္တာ

၁၅၀၀ အချစ်နဲ့ ၅၂၈ ကိုတော့ သိပါပြီ၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူတွေမှာများ (၅၂၈) မေတ္တာကို ထားနိုင်မလဲ မသိ တော့ပါ။

မိဘတွေအနေနဲ့ သားသမီးတွေကို ချစ်တဲ့အချစ်ဟာ (၅၂၈) လိို့ မသေချာပါဘူး (မဟုတ်ဖို့ များပါ တယ်)။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ (၅၂၈) ဟာ အရမ်း မြင့်မြတ်လွန်း နေလို့ပါ၊

ဆရာမ “ဂျူး” ကတော့ (၅၂၈) မေတ္တာရဲ့ သဘာဝကို မြတ်စွာဘုရားက တပည့်သာဝက ရဟန်းတွေ အပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာမှာပဲ တွေ့ရ တယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။

စာရေးဆရာမ ဂျူး