ဝက္ၿခံအတြက္အသုံးျပဳသင့္ေသာ အေရျပားထိန္းသိမ္းေပးသည့္ ပစၥည္းမ်ား

လူတိုင္းၾကည့္ေကာင္းခ်င္ၾကသည္ လွခ်င္ၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။

ေန႔စဥ္သုံး အသားေရထိန္းပစၥည္းမ်ားက သင့္ အသားေရကို အဆီျပန္ျခင္းေလၽွာ့ခ်ျခင္း၊ ေခၽြးေပါက္မ်ားကို သန႔္စင္ေပးျခင္းႏွင့္

ဝက္ၿခံမ်ားကို သက္သာေစျခင္း၊ ကာကြယ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳနိုင္ပါသည္။

ဝက္ၿခံမျဖစ္ေအာင္ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အခ်ိန္သိပ္ေပးရန္မလိုသလို ေဈးႀကီးေသာပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳရန္လည္းမလိုပါ။

ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားသည္ သင့္အတြက္ သန႔္စင္ၾကည္လင္ေသာ အသားေရကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ရန္ ကူညီေပးလိမ့္မည္။

အဆင့္ ၁။ သင့္ အသားေရအမ်ိဳးအစားကို သိေအာင္လုပ္ပါ

အဆီျပန္ေသာ အသားေရမ်ားတြင္ ေမႊးညင္းေပါက္မ်ားလည္း က်ယ္ေနတတ္သည္။

ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အသားေရဆိုလၽွင္ အဖတ္မ်ားကြာက်ၿပီး ၾကမ္းတမ္းသည္။

အလယ္လတ္အေနအထားရွိသူမ်ားသည္ ပါးျပင္ေနရာမ်ားတြင္ အစက္အေျပာက္မ်ားရွိေနတတ္ၿပီး နဖူး ႏွာေခါင္းႏွင့္ေမးေစ့မ်ားတြင္

အဆီျပန္တတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕သည္ မိတ္ကပ္ႏွင့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕လၽွင္ ယားျခင္း ေလာင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေသာ ႏုနယ္ေသာ အေရျပားမ်ားျဖစ္သည္။

ပုံမွန္အသားေရအမ်ိဳးအစားရွိသူမ်ားသည္ ေရဓါတ္မၽွတၿပီး ၊ ၾကည္လင္ေသာ၊ အလြန္တရာ မႏုနယ္ေသာ အေရျပားပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အဆင့္၂။ ပုံမွန္ႏွင့္ အလယ္လတ္အမ်ိဳအစားရွိ အသားေရမ်ားကို သန႔္စင္ျခင္းသင့္မ်က္ႏွာကို သစ္ရာတြင္ ေတြ႕ရာ ဆပ္ျပာျဖင့္မသစ္ပါႏွင့္။

ေပၚပင္ ၊ ေဈးႀကီးေသာ အလွကုန္မ်ားကိုလည္း ဝယ္သုံးရန္မလိုပါ။

သင့္ အသားေရႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ပစၥည္းမ်ိဳးကိုသာ မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ပါ။

သင့္ အသားေရႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ သန႔္စင္ေဆးရည္မ်ိဳးကိုသာ မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ပါ။

ဝက္ၿခံေပါက္ေနလၽွင္ ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ေရာင္းေသာ ဝက္ၿခံေပ်ာက္ေဆးမ်ားကိုဝယ္သုံးပါ။

မ်က္ႏွာကို လက္ႏွင့္ပြတ္ျခင္း၊ ကုပ္ျခင္းမျပဳရ။

မ်က္ႏွာကိုေရေႏြးျဖင့္ သန႔္စင္ၿပီး သန႔္ရွင္းသည့္ အဝတ္ျဖင့္ေျခာက္ေအာင္သုတ္ပါ။

သင့္မ်က္ႏွာသစ္ေဆးက သင့္ကို အဆီပိုျပန္ေစေသာ္လည္းေကာင္း အသားေရပိုေျခာက္ေစလၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပါက

ဆက္မသုံးပါႏွင့္။

သင္သည္ အသားေရေျခာက္သူျဖစ္ပါက အရက္ျပန္ ၊ အေမႊးအႀကိဳင္ပါေသာ မ်က္ႏွာသစ္မ်ိဳးကိုေရွာင္ပါ။

၎တို႔သည္ သင့္အေရျပားတြင္ရွိေသာ သဘာဝဆီမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္နိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သင္သည္ အဆီျပန္ေသာ အသားေရပိုင္ရွင္ျဖစ္ပါက အဆီမပါေသာ မ်က္ႏွာသစ္မ်ိဳးကို သုံးရမည္။

ထို႔ေနာက္ မ်က္ႏွာကိုေရေႏြးျဖင့္ သန႔္စင္ၿပီး သန႔္ရွင္းသည့္ အဝတ္ျဖင့္ေျခာက္ေအာင္သုတ္ပါ။

သင္သည္ ႏုနယ္ေသာ အသားေရပိုင္ရွင္ျဖစ္ပါက ဓါတုေဗဓနည္းေသာ အေပ်ာ့စား မ်က္ႏွာသစ္မ်ိဳးကို သုံးရမည္။

ထို႔ေနာက္ မ်က္ႏွာကိုေရေႏြးျဖင့္ သန႔္စင္ၿပီး သန႔္ရွင္းသည့္ အဝတ္ျဖင့္ေျခာက္ေအာင္သုတ္ပါ။

မ်က္ႏွာကို ပြတ္ျခင္းမလုပ္ရ။ ဠင္းသည္ သင့္ႏုနယ္ေသာ အေရျပားကို ပိုဆိုးေစနိုင္သည္။

အရက္ျပန္ ၊ အက္ဆစ္၊ ဆပ္ျပာႏွင့္အေမႊးအႀကိဳင္ပါေသာ မ်က္ႏွာသစ္မ်ိဳးကိုေရွာင္ပါ။

အဆင့္ ၃ အစိုဓါတ္ကို ထိန္းသိမ္းပါ…

လူအေတာ္မ်ားက အစိုဓါတ္ထိန္းသိမ္းမႈကို အသက္ႀကီးမွ ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟုထင္ထားၾကသည္။

အမွန္မွာ အဆီျပန္ေသာ အသားေရအပါအဝင္ မည္သူမဆို အသားေရေျခာက္ေသြ႕မႈမျဖစ္ေစရန္ အစိုဓါတ္ထိန္းပစၥည္းမ်ားကို လိမ္းသင့္သည္။

အစိုဓါတ္ထိန္းခရင္မ္ကို သင္မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးခါစ စိုဖန႔္ဖန႔္အခ်ိန္တြင္လိမ္းေပးျခင္းက စိမ့္ဝင္အားပိုေကာင္းသည္။

အသားေရေျခာက္ျခင္းႏွင့္ အဖတ္မ်ားကြာက်ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ဓါတ္မျပင္းေသာ အစိုဓါတ္ထိန္းမရင္မ္ကို တေန႔လၽွင္ ၂ ႀကိမ္လိမ္းသင့္သည္။

အကယ္၍သင္သည္ အဆီျပန္ေသာ၊ ဝက္ၿခံေပါက္ေသာ အသားေရျဖစ္ပါက မေစးပ်စ္ေသာ အဆီမပါေသာ အစိုဓါတ္ထိန္းခရင္မ္ကို

ေရြးခ်ယ္သုံးစြဲျခင္းက သင့္ေမႊးညႇင္ေပါက္မ်ား ပိတ္ဆို႔ၿပီး ဝက္ၿခံမ်ားကို သက္သာေစလိမ့္မည္။

အဆင့္၄ ေနေရာင္ကာခရင္မ္မ်ားကို လိမ္းပါ..

သင္သုံးေနေသာ အစိုဓါတ္ထိန္းခရင္မ္တြင္ ေနေရာင္ကာပစၥည္းပါေကာင္းပါနိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ သင့္ အေရျပားသည္ ေနေရာင္ႏွင့္ ၁၅ မိနစ္ၾကာထိေတြ႕႐ုံႏွင့္ ပ်က္စီးနိုင္ေသာေၾကာင့္ ေနေရာင္ကာခရင္မ္ကို သီးသန႔္ ထပ္လိမ္းျခင္းက အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။

သင့္အသက္ငယ္ရြယ္ေသာ္လည္း အေရျပားကင္ဆာျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေၾကာင္း သတိျပဳပါ။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ A ႏွင့္ B ကို ကာကြယ္ေပးေသာ SPF အနည္းဆုံး ၃၀ ပါဝင္သည့္ ခရင္မ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ဝက္ၿခံကိုကာကြယ္ရန္ မွန္ကန္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သင့္ အေရျပားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။

အထက္ပါအႀကံေပးခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေသာ အေရျပားပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကပါေစ။

မူရင္းအား ေလးစားစြာ credit ေပးပါသည္

unicode..

အဆင့်၄ နေရောင်ကာခရင်မ်များကို လိမ်းပါ..

သင်သုံးနေသော အစိုဓါတ်ထိန်းခရင်မ်တွင် နေရောင်ကာပစ္စည်းပါကောင်းပါနိုင်သည်။

သို့သော် သင့် အရေပြားသည် နေရောင်နှင့် ၁၅ မိနစ်ကြာထိတွေ့ရုံနှင့် ပျက်စီးနိုင်သောကြောင့် နေရောင်ကာခရင်မ်ကို သီးသန့် ထပ်လိမ်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

သင့်အသက်ငယ်ရွယ်သော်လည်း အရေပြားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေရှိကြောင်း သတိပြုပါ။

ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် A နှင့် B ကို ကာကွယ်ပေးသော SPF အနည်းဆုံး ၃၀ ပါဝင်သည့် ခရင်မ်မျိုးကို ရွေးချယ်ပါ။

အချုပ်ဆိုရသော် ဝက်ခြံကိုကာကွယ်ရန် မှန်ကန်သော ပစ္စည်းများဖြင့် သင့် အရေပြားကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။

အထက်ပါအကြံပေးချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ကျန်းမာသော အရေပြားပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြပါစေ။

မူရင်းအား လေးစားစွာ credit ပေးပါသည်