မင်းတို့ကြိုက်သလောက်ပြစ် ငါမေ.သဘူး ငါ့အသက်က မမဆီမှာလို့ပြောလာတဲ့ တိုက်ပွဲကြားက PDF ရဲဘော်လေးတစ်ဦးရဲ့ (ရုပ်သံ)

မင်းတို့ကြိုကေ်သလာက်္ပစ် ငါမေ.သဘူး ငါ့အသက္က မမဆ္မီာလို့ေ္ပာလာတဲ့ တိုက္ပြဲကြားက PDF ရဲဘော်လေးတစ်ဦးရဲ့ (ရုပ်သံ)ရုပ်သံကြည့်ရန်မင်းတို့ကြိုကေ်သလာက်္ပစ် ငါမေ.သဘူး

ငါ့အသက္က မမဆ္မီာလို့ေ္ပာလာတဲ့ တိုက္ပြဲကြားက PDF ရဲဘော်လေးတစ်ဦးရဲ့ (ရုပ်သံ)ရုပ်သံကြည့်ရန်မင်းတို့ကြိုကေ်သလာက်္ပစ် ငါမေ.သဘူး ငါ့အသက္က မမဆ္မီာလို့ေ္ပာလာတဲ့ တိုက္ပြဲကြားက PDF ရဲဘေ

ာ်လေးတစ်ဦးရဲ့ (ရုပ်သံ)ရုပ်သံကြည့်ရန်မင်းတို့ကြိုကေ်သလာက်္ပစ် ငါမေ.သဘူး ငါ့အသက္က မမဆ္မီာလို့ေ္ပာလာတဲ့ တိုက္ပြဲကြားက PDF ရဲဘော်လေးတစ်ဦးရဲ့ (ရုပ်သံ)ရုပ်သံကြည့်ရန်မင်းတို့ကြိုကေ်သလာက်္ပစ်ငါမေ.သဘူး ငါ့အသက္က မမဆ္မီာလို့ေ္ပာလာတဲ့ တိုက္ပြဲကြားက PDF ရဲဘော်လေးတစ်ဦးရဲ့ (ရုပ်သံ)ရုပ်သံကြည့်ရန်မင်းတို့ကြိုကေ်သလာက်္ပစ် ငါမေ.သဘူး ငါ့အသက္က မမဆ္မီာလို့ေ္ပာလာတဲ့

တိုက္ပြဲကြားက PDF ရဲဘော်လေးတစ်ဦးရဲ့ (ရုပ်သံ)ရုပ်သံကြည့်ရန်မင်းတို့ကြိုကေ်သလာက်္ပစ် ငါမေ.သဘူး ငါ့အသက္က မမဆ္မီာလို့ေ္ပာလာတဲ့ တိုက္ပြဲကြားက PDF ရဲဘော်လေးတစ်ဦးရဲ့ (ရုပ်သံ)ရုပ်သံကြည့်ရန်

Credit

မင္းတို႔ႀကိဳေက္သလာက္ၸစ္ ငါေမ.သဘူး ငါ့အသကၠ မမဆၼီာလို႔ေၸာလာတဲ့ တိုၾကၸဲၾကားက PDF ရဲေဘာ္ေလးတစ္ဦးရဲ့ (႐ုပ္သံ)႐ုပ္သံၾကည့္ရန္မင္းတို႔ႀကိဳေက္သလာက္ၸစ္ ငါေမ.သဘူး

ငါ့အသကၠ မမဆၼီာလို႔ေၸာလာတဲ့ တိုၾကၸဲၾကားက PDF ရဲေဘာ္ေလးတစ္ဦးရဲ့ (႐ုပ္သံ)႐ုပ္သံၾကည့္ရန္မင္းတို႔ႀကိဳေက္သလာက္ၸစ္ ငါေမ.သဘူး ငါ့အသကၠ မမဆၼီာလို႔ေၸာလာတဲ့ တိုၾကၸဲၾကားက PDF ရဲေဘ

ာ္ေလးတစ္ဦးရဲ့ (႐ုပ္သံ)႐ုပ္သံၾကည့္ရန္မင္းတို႔ႀကိဳေက္သလာက္ၸစ္ ငါေမ.သဘူး ငါ့အသကၠ မမဆၼီာလို႔ေၸာလာတဲ့ တိုၾကၸဲၾကားက PDF ရဲေဘာ္ေလးတစ္ဦးရဲ့ (႐ုပ္သံ)႐ုပ္သံၾကည့္ရန္မင္းတို႔ႀကိဳေက္သလာက္ၸစ္ငါေမ.သဘူး ငါ့အသကၠ မမဆၼီာလို႔ေၸာလာတဲ့ တိုၾကၸဲၾကားက PDF ရဲေဘာ္ေလးတစ္ဦးရဲ့ (႐ုပ္သံ)႐ုပ္သံၾကည့္ရန္မင္းတို႔ႀကိဳေက္သလာက္ၸစ္ ငါေမ.သဘူး ငါ့အသကၠ မမဆၼီာလို႔ေၸာလာတဲ့

တိုၾကၸဲၾကားက PDF ရဲေဘာ္ေလးတစ္ဦးရဲ့ (႐ုပ္သံ)႐ုပ္သံၾကည့္ရန္မင္းတို႔ႀကိဳေက္သလာက္ၸစ္ ငါေမ.သဘူး ငါ့အသကၠ မမဆၼီာလို႔ေၸာလာတဲ့ တိုၾကၸဲၾကားက PDF ရဲေဘာ္ေလးတစ္ဦးရဲ့ (႐ုပ္သံ)႐ုပ္သံၾကည့္ရန္

Credit