အစဥ္ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည့္ ဘုန္းကံနိမ့္ေစ လာဘ္ပိတ္ေစေသာ အေလ့ဆိုးမ်ား

(၁) ဘုရားခန္း တြင္ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ မအိပ္ရ …။

(၂) ေယာ က်ၤား၏ညာဘက္တြင္မိန္းမ မအိပ္ရ …။

(၃) နံနက္၄ခြဲမွ၆နာရီအတြင္းတြင္ သာသနာေစာင့္နတ္ နတ္မင္းႀကီးေလးပါးသည္ လူအမ်ား၏ ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈကို ၾကည့္ရႈေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ထို အခ်ိန္တြင္ ေမထုန္မွီဝဲမႈကို အထူးေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ …။

(၄) မိမိ အိပ္ေသာခုတင္ထက္ သို႔မဟုတ္ အိပ္ရာထက္ျမင့္ေသာ ေနရာတြင္ ထဘီတန္းမျပဳလုပ္ရ။

သားသမီးေခါင္းရင္း မိဘေျခရင္းတြင္ မေနရ မအိပ္ရ …။

(၅) မိမိ အိပ္ရာခင္းႏွင့္ ပုဆိုးေစာင္မ်ားကို မိမိအိပ္ေသာ ေခါင္းအုံးေပၚတြင္ တင္၍မထားရ …။

(၆) မိ မိေ နထိုင္ရာထက္ျမင့္ေသာ ေနရာတြင္ဖ်ာ ေမြ႕ရာ ေစာင္မ်ား လွမ္းျခင္းမျပဳလုပ္ရ …။

(၇) မိမိအိမ္ေရွ႕ အေပါက္ဝတြင္ ေမးကို လက္ဆထာက္ၿပီးမထိုင္ရ မမႈိင္ရ …။

(၈) မိမိအိမ္ေရွ႕ တံခါးအေပါက္ဝတြင္ ဆံပင္ဖားလားခ်၍ သန္းဥ မဆြဲရ …။

(၉) မိမိအိမ္ေရွ႕ တံခါးေပါက္ဝတြင္ ကေလးမ်ား မစင္မစြန႔္ရ …။

(၁၀) နံနက္အိပ္ယာထ မဂၤလာယူေသာအခ်ိန္၌ ေအာ္ဟစ္ေဆးေရးတိုင္းထြာျခင္းမလုပ္ရ …။

(၁၁) နံနက္ေစာေစာအိပ္ရာထ မ်က္ႏွာသစ္ရာတြင္ လည္ေခ်ာင္းထဲမွ သလိပ္မ်ားကို မရ ရေအာင္

အသံက်ယ္ေလာင္စြာျပဳ၍ ေအာ့….ေအာ့….ေအာ့ ဟု မလုပ္ရ …။

(၁၂) ကြၽဲခတ္ေသာ အဝတ္ မီးေလာင္ထားၿပီးေသာအဝတ္ ေလေပြျဖင့္လြင့္ပါလာေသာ အဝတ္ ႂကြက္ကိုက္ထားေသာ အဝတ္

၎အဝတ္မ်ားကို လူတို႔မဝတ္ေကာင္းပါ …။

(၁၃) အိမ္ေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ေျခသံျပင္းျပင္း မေလွ်ာက္ရ အိုးခြက္ပန္းကန္ ပစၥည္းမ်ားကို အသံျမည္ေအာင္ ၾကမ္းတမ္းစြာ မျပဳလုပ္ရ …။

(၁၄) ထမင္းစားလွ်င္ ထမင္းပန္းကန္မ်ားကို လွည့္၍ လႈပ္၍ မစားရ ၿငိမ္သက္စြာ ညီညာစြာထားၿပီးမွ စားရမည္

ထမင္းစားခုံကို လက္ေထာက္၍ မစားရ …။

(၁၅) ထမင္းစား၍ေသာ လည္းေကာင္း အျခားအစားစာမ်ား စား၍ေသာ လည္းေကာင္း စားရာတြင္

ပါးစပ္မွ ပလပ္…ပလပ္ မည္ေအာင္ ေခြးမ်ား ထမင္းရည္ေသာက္ သကဲ့သို႔ အသံမျမည္ေစရ …။

(၁၆) လမ္းေလွ်ာက္စဥ္.. ထမင္းႏွင့္အျခား စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို မစားရ …။

(၁၇) မိမိအိမ္ေရွ႕ အေပါက္ဝကို ေက်ာခိုင္းၿပီး မထိုင္ရ …။

(၁၈) နံနက္ေစာေစာႏွင့္ ညဘက္မ်ားတြင္ လက္ဆစ္ ေျခဆစ္ မ်ား မခ်ိဳးရ …။

(၁၉) နံနက္ေစာေစာ ႏွင္ ညဘက္ တြင္ ေလမခြၽန္ရ …။

မိမိသိေသာ အရာေလးမ်ားကို ေဝမွ်လိုက္ပါတယ္ေနာ္ …။ ။

Credit:Yonwa Ti