ထီဖြင့္ခါနီးည ဒီလုိ အိမ္မက္ေတြမက္ခဲ့ရင္ မျဖစ္မေန ထီထိုးလုိက္ပါ(ထီေပါက္မယ့္ အိပ္မက္)

ထီဖြင့္ခါနီးည ဒီလုိ အိမ္မက္ေတြမက္ခဲ့ရင္ မျဖစ္မေန ထီထိုးလုိက္ပါ(ထီေပါက္မယ့္ အိပ္မက္)

ညဘက္ ဒီလိုအိမ္မက္ေတြ မက္ခဲ့ရင္ မျဖစ္မေန ထီ ထိုးလိုက္ပါ …။

“ထီ ေပါက္မယ့္ အိမ္မက္”

(၁) အိမ္မက္ျမင္မက္ရာတြင္ ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ႀကီးျဖစ္ေစ ႂကြေရာက္လာၿပီးလၽွင္ သင္အလိုရွိေသာ ဆႏၵျပည့္ဝေစပါမည္။ တရားကိုသာ အားထုတ္ပါဟု မိန႔္ဆိုခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္၍ မည္သို႔ ျပဳလုပ္ပါဟု မွာၾကားခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ၊ အိမ္မက္တြင္ ျမင္မက္ရပါက နတ္ႀကီး၊ ဝိဇၨာႀကီးမ်ားႏွင ေတြ႕ရေသာ အိမ္မက္သည္။ ထီေပါက္မည့္ အိမ္မက္ျဖစ္ပါသည္ . . .။

(၂) ရြံဖြယ္အတိျဖစ္ေသာ မစင္မ်ားကို ပိုးေလာက္တို႔ႏွင့္တကြ ၿမိန္ရွက္စြာ သုံးေဆာင္ရသည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္၌ မစင္လိမ္းက်ံရျခင္း၊မစင္တြင္းႀကီးထဲ သို႔ က်ေရာက္ရျခင္း လူတဦးတစ္ေယာက္က မစင္မ်ားကို ထုတ္ေပးသည္ဟု ျမင္မက္ရျခင္း၊ ပိုးေလာက္တို႔သည္ မိမိကိုယ္၌ အထပ္ထပ္ ကပ္ေရာက္သည္ဟု ျမင္မက္ျခင္းတို႔သည္ ထီေပါက္တတ္ေသာ အိမ္မက္မ်ားဟု ဆိုလိုသည္ . . .။

(၃) ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ႀကီးထံမွ၎၊ရေသ့ရဟန္းထံမွ၎၊မြန္ျမတ္ေသာ သစ္သီးတစ္ခုခုကိုရသည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ သစ္ပင္တပင္ေပၚမွ သစ္သီးမ်ား ရွိသည့္အနက္ ထိုသစ္သီးတို႔ကို ဆြတ္ယူ၍ စားရသည္ဟုျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ၊အျခား အကူအညီ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ဆြတ္ခူး၍ရသည္ဟု ျမင္မက္ခဲ့ေသာ္ ထီေပါက္တတ္ပါသည္ . . .။

(၄) လူေသေကာင္၏ အသားကို စားရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူေသေကာင္၌ ပိုးေလာက္တို႔ ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လၽွက္ ထိုအသားကို ၿမိန္ရွက္စြာ စားရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊လူ၏အခ်င္း လူ၏အူတို႔ကို စားရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္ ထီေပါက္မည့္ အိမ္မက္ျဖစ္ပါသည္ . . .။

(၅) အဖိုအနဂၣထိုက္တန္လွစြာေသာ ပတၱျမား ရတနာကိုျဖစ္ေစ မြန္ျမတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္းတခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္ႏွင့္ပုဂၢိဳလ္ ႀကီးတဦးကယူေဆာင္လာၿပီး ၎ပစၥည္းသည္ သင့္အဖို႔ အက်ိဳးခံစားပါေလာ့ဟု ေျပာဆို၍ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ဟု ျမင္မက္ခဲ့ေသာ္ ထီေပါက္တတ္သည္ . . .။

(၆) ေန လ ၾကယ္တို႔ကို မိမိကိုယ္တိုင္ဆြတ္၍ လက္တြင္းသို႔ ေရာက္သည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ၊ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္စြာႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး တစ္ဦးဦးက ဆြတ္၍ေပးသည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ၊ေန၊လ၊ၾကယ္ နကၡတ္တို႔သည္ေႂကြ၍ က်သည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ ထီေပါက္နိုင္ေသာ အိမ္မက္ဟု ဆိုလိုသည္ . . .။

(၇) ေႁမြေပြး ေႁမြေဟာက္ စေသာ တိရစၧာန္ မ်ားသည္ တခုေသာ ေတာင္ပို႔တြင္ ျဖစ္ေစ၊ ကုန္းျမင့္ေပၚတြင္ ျဖစ္ေစ၊ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အိုးခြက္ စသည္တို႔၌ တည္ရွိေန၍ ၎ ေႁမြမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ႏွိမ္နင္း၍ အတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ားကို သုံးေဆာင္ရသည္ဟု ျမင္မက္ခဲ့ေသာ္ ထီေပါက္မည့္ အိမ္မက္ျဖစ္သည္ . . .။

(၈) အဘိုးအနဂၣထိုက္တန္လွေသာ ေရႊၾကက္ဥကိုျဖစ္ေစ၊ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္စြာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္က လာေရာက္၍ ေပးသည္ဟု ျမင္မက္ျခင္းတို႔သည္ ထီေပါက္မည့္ အိမ္မက္ျဖစ္သည္ . . .။

(၉) ႏြားကိုစီး၍ ၿမိဳ႕ရြာသို႔ လွည့္လည္ရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္၎၊လူစည္ကားေသာအရပ္တြင္ မိမိက ႏြားကိုစီး၍ လူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ လွည့္လည္ရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္၎၊ ႏြားကိုစီး၍ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာသည္ကို ျမင္မက္ခဲ့ေသာ္ ထီေပါက္တတ္ေသာ အိမ္မက္မ်ား ဟုဆိုလိုသည္ . . .။

(၁၀) လူ၏ရင္ကိုခြဲ၍ ေသြးကိုေသာက္ရျခင္း၊ေသြးကိုေရခ်ိဳးရျခင္း၊ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စားသုံးရျခင္း၊ငါးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖမ္းရျခင္းစေသာ အိမ္မက္မ်ိဳးသည္လည္း ထီေပါက္နိုင္ေသာ နိမိတ္ျပအိမ္မက္ ျဖစ္ပါသည္ . . .။

(၁၁) က်က္သေရမဂၤလာရွိေသာ ေရႊဥေဒါင္းငွက္သည္ အရပ္တခုမွပ်ံသန္း၍လာၿပီးလၽွင္မိမိဦးေခါင္းေပၚသို႔ မစင္စြန႔္သည္ဟုျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္း တခုခုေသာငွက္သတၱဝါသည္ အစာကိုခ်ီ၍ ပ်ံသန္းလာရာ ထိုအစာကို မိမိ လက္ဝယ္သို႔ရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုသို႔အိမ္မက္တို႔သည္ ထီေပါက္မည့္ အိမ္မက္မ်ား ျဖစ္သည္ . . .။

အိမ္မက္ မက္ရာတြင္ ကုသိုလ္ကံကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မက္တဲ့အိမ္မက္ ေသြးေလေျခာက္ျခားၿပီးမက္တဲ့ အိမ္မက္ ေရွ႕ယခင္က ခံစားဖူးတာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးမက္တဲ့ အိမ္မက္ နတ္တို႔လွည့္စားလို၍ မက္တဲ့ အိမ္မက္ဟူ၍ ရွိပါသည္ . . .။ ။

ေလးစားစြာျဖင္႔ – ဆရာသာထက္ဆန္း

Unicode

ထီဖွင့်ခါနီးည ဒီလို အိမ်မက်တွေမက်ခဲ့ရင် မဖြစ်မနေ ထီထိုးလိုက်ပါ(ထီပေါက်မယ့် အိပ်မက်)

ညဘက် ဒီလိုအိမ်မက်တွေ မက်ခဲ့ရင် မဖြစ်မနေ ထီ ထိုးလိုက်ပါ …။

“ထီ ပေါက်မယ့် အိမ်မက်”

(၁) အိမ်မက်မြင်မက်ရာတွင် ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် ကြီးဖြစ်စေ ကြွရောက်လာပြီးလျှင် သင်အလိုရှိသော ဆန္ဒပြည့်ဝစေပါမည်။ တရားကိုသာ အားထုတ်ပါဟု မိန့်ဆိုခဲ့သည် ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် မည်သည့်ကိစ္စကို ဆောင်ရွက်၍ မည်သို့ ပြုလုပ်ပါဟု မှာကြားခဲ့သည် ဖြစ်စေ၊ အိမ်မက်တွင် မြင်မက်ရပါက နတ်ကြီး၊ ဝိဇ္ဇာကြီးများနှင တွေ့ရသော အိမ်မက်သည်။ ထီပေါက်မည့် အိမ်မက်ဖြစ်ပါသည် . . .။

(၂) ရွံဖွယ်အတိဖြစ်သော မစင်များကို ပိုးလောက်တို့နှင့်တကွ မြိန်ရှက်စွာ သုံးဆောင်ရသည်ဟု မြင်မက်သည်ဖြစ်စေ မိမိကိုယ်၌ မစင်လိမ်းကျံရခြင်း၊မစင်တွင်းကြီးထဲ သို့ ကျရောက်ရခြင်း လူတဦးတစ်ယောက်က မစင်များကို ထုတ်ပေးသည်ဟု မြင်မက်ရခြင်း၊ ပိုးလောက်တို့သည် မိမိကိုယ်၌ အထပ်ထပ် ကပ်ရောက်သည်ဟု မြင်မက်ခြင်းတို့သည် ထီပေါက်တတ်သော အိမ်မက်များဟု ဆိုလိုသည် . . .။

(၃) ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် ကြီးထံမှ၎င်း၊ရသေ့ရဟန်းထံမှ၎င်း၊မွန်မြတ်သော သစ်သီးတစ်ခုခုကိုရသည်ဟု မြင်မက်သည်ဖြစ်စေ သစ်ပင်တပင်ပေါ်မှ သစ်သီးများ ရှိသည့်အနက် ထိုသစ်သီးတို့ကို ဆွတ်ယူ၍ စားရသည်ဟုမြင်မက်သည်ဖြစ်စေ၊အခြား အကူအညီ တစ်ခုခုကြောင့် ဆွတ်ခူး၍ရသည်ဟု မြင်မက်ခဲ့သော် ထီပေါက်တတ်ပါသည် . . .။

(၄) လူသေကောင်၏ အသားကို စားရသည်ဟု မြင်မက်သော်လည်းကောင်း၊ လူသေကောင်၌ ပိုးလောက်တို့ ဖြင့် ပြည့်နှက်လျှက် ထိုအသားကို မြိန်ရှက်စွာ စားရသည်ဟု မြင်မက်သော်လည်းကောင်း၊လူ၏အချင်း လူ၏အူတို့ကို စားရသည်ဟု မြင်မက်သော် ထီပေါက်မည့် အိမ်မက်ဖြစ်ပါသည် . . .။

(၅) အဖိုအနဂ္ဃထိုက်တန်လှစွာသော ပတ္တမြား ရတနာကိုဖြစ်စေ မွန်မြတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းတခုခုကိုဖြစ်စေ၊ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ် ကြီးတဦးကယူဆောင်လာပြီး ၎င်းပစ္စည်းသည် သင့်အဖို့ အကျိုးခံစားပါလော့ဟု ပြောဆို၍ ပျောက်ကွယ်သွားသည်ဟု မြင်မက်ခဲ့သော် ထီပေါက်တတ်သည် . . .။

(၆) နေ လ ကြယ်တို့ကို မိမိကိုယ်တိုင်ဆွတ်၍ လက်တွင်းသို့ ရောက်သည်ဟု မြင်မက်သည်ဖြစ်စေ၊ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်စွာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး တစ်ဦးဦးက ဆွတ်၍ပေးသည်ဟု မြင်မက်သည်ဖြစ်စေ၊နေ၊လ၊ကြယ် နက္ခတ်တို့သည်ကြွေ၍ ကျသည်ဟု မြင်မက်သည်ဖြစ်စေ ထီပေါက်နိုင်သော အိမ်မက်ဟု ဆိုလိုသည် . . .။

(၇) မြွေပွေး မြွေဟောက် စသော တိရစ္ဆာန် များသည် တခုသော တောင်ပို့တွင် ဖြစ်စေ၊ ကုန်းမြင့်ပေါ်တွင် ဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ်ခုသော အိုးခွက် စသည်တို့၌ တည်ရှိနေ၍ ၎င်း မြွေများကို မိမိကိုယ်တိုင် နှိမ်နင်း၍ အတွင်းရှိ ပစ္စည်းများကို သုံးဆောင်ရသည်ဟု မြင်မက်ခဲ့သော် ထီပေါက်မည့် အိမ်မက်ဖြစ်သည် . . .။

(၈) အဘိုးအနဂ္ဃထိုက်တန်လှသော ရွှေကြက်ဥကိုဖြစ်စေ၊ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်စွာရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်က လာရောက်၍ ပေးသည်ဟု မြင်မက်ခြင်းတို့သည် ထီပေါက်မည့် အိမ်မက်ဖြစ်သည် . . .။

(၉) နွားကိုစီး၍ မြို့ရွာသို့ လှည့်လည်ရသည်ဟု မြင်မက်သော်၎င်း၊လူစည်ကားသောအရပ်တွင် မိမိက နွားကိုစီး၍ လူအပေါင်းတို့နှင့် လှည့်လည်ရသည်ဟု မြင်မက်သော်၎င်း၊ နွားကိုစီး၍ ထင်ရှားကျော်စောသည်ကို မြင်မက်ခဲ့သော် ထီပေါက်တတ်သော အိမ်မက်များ ဟုဆိုလိုသည် . . .။

(၁၀) လူ၏ရင်ကိုခွဲ၍ သွေးကိုသောက်ရခြင်း၊သွေးကိုရေချိုးရခြင်း၊ ဥအမျိုးမျိုးကို စားသုံးရခြင်း၊ငါးအမျိုးမျိုးကို ဖမ်းရခြင်းစသော အိမ်မက်မျိုးသည်လည်း ထီပေါက်နိုင်သော နိမိတ်ပြအိမ်မက် ဖြစ်ပါသည် . . .။

(၁၁) ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိသော ရွှေဥဒေါင်းငှက်သည် အရပ်တခုမှပျံသန်း၍လာပြီးလျှင်မိမိဦးခေါင်းပေါ်သို့ မစင်စွန့်သည်ဟုမြင်မက်သော်လည်းကောင်း တခုခုသောငှက်သတ္တဝါသည် အစာကိုချီ၍ ပျံသန်းလာရာ ထိုအစာကို မိမိ လက်ဝယ်သို့ရသည်ဟု မြင်မက်သော်လည်းကောင်း ထိုသို့အိမ်မက်တို့သည် ထီပေါက်မည့် အိမ်မက်များ ဖြစ်သည် . . .။

အိမ်မက် မက်ရာတွင် ကုသိုလ်ကံကို အကြောင်းပြုပြီး မက်တဲ့အိမ်မက် သွေးလေခြောက်ခြားပြီးမက်တဲ့ အိမ်မက် ရှေ့ယခင်က ခံစားဖူးတာကို အကြောင်းပြုပြီးမက်တဲ့ အိမ်မက် နတ်တို့လှည့်စားလို၍ မက်တဲ့ အိမ်မက်ဟူ၍ ရှိပါသည် . . .။ ။

လေးစားစွာဖြင့် – ဆရာသာထက်ဆန်း