ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရောင်းအကောင်းဆုံးနှင့် မိန်းကလေးအစားများဆုံးမုန့် အဖြစ်နာမည်ကြီး

ထိုင်းမှာ တော်တော်နာမည်ကြီးပြီး ရောင်းကော င်းနေတဲ့ မုန့် တဲ့ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးစားတဲ့လူလဲ များသားမိန်းကလေးတွေ စားတာ များတယ်နောက်ဆိုရင် ။

ဘုတ်ဘုတ်ဘက်ဘက် “ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မုန့်ပြားသလက်တွေများတီထွင်လာကြအုံးမလားမသိဘူးစားကြမလား။

ထိုင်းမှာ တော်တော်နာမည်ကြီးပြီး ရောင်းကော င်းနေတဲ့ မုန့် တဲ့ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးစားတဲ့လူလဲ များသားမိန်းကလေးတွေ ။

စားတာ များတယ်နောက်ဆိုရင် “ ဘုတ်ဘုတ်ဘ က်ဘက် “ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မုန့်ပြားသလက်တွေများတီထွင်လာကြအုံးမလားမသိဘူးစားကြမလား။

ထိုင်းမှာ တော်တော်နာမည်ကြီးပြီး ရောင်းကော င်းနေတဲ့ မုန့် တဲ့ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးစားတဲ့လူလဲ များသားမိန်းကလေးတွေ ။

စားတာ များတယ်နောက်ဆိုရင် ဘုတ်ဘုတ်ဘ က်ဘက် ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မုန့်ပြားသလက်တွေများတီ ထွင်လာကြအုံးမလားမသိဘူးစားကြမလား။

ထိုင်းမှာ တော်တော်နာမည်ကြီးပြီး ရောင်းကေ ာင်းနေတဲ့ မုန့် တဲ့ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးစားတဲ့လူလဲ များသားမိန်းကလေးတွေ ။

စားတာ များတယ်နောက်ဆိုရင် “ဘုတ်ဘုတ်ဘဘက်ဘက် “ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မုန့်ပြားသလက်တွေ များတီထွင်လာကြအုံးမလားမသိဘူးစားကြမလား။

ထိုင်းမှာ တော်တော်နာမည်ကြီးပြီး ရောင်းကေ ာင်းနေတဲ့ မုန့် တဲ့ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးစားတဲ့လူလဲ များသားမိန်းကလေးတွေ စားတာ များတယ်နောက်ဆိုရင် ။

ဘုတ်ဘုတ်ဘက်ဘက် “ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မုန့်ပြားသလက်တွေများတီထွင်လာကြအုံးမလားမသိဘူးစားကြမလား။

Unicode

ထိုင်းမှာ တော်တော်နာမည်ကြီးပြီး ရောင်းကော င်းနေတဲ့ မုန့် တဲ့ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးစားတဲ့လူလဲ များသားမိန်းကလေးတွေ စားတာ များတယ်နောက်ဆိုရင် ။

ဘုတ်ဘုတ်ဘက်ဘက် “ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မုန့်ပြားသလက်တွေများတီထွင်လာကြအုံးမလားမသိဘူးစားကြမလား။

ထိုင်းမှာ တော်တော်နာမည်ကြီးပြီး ရောင်းကော င်းနေတဲ့ မုန့် တဲ့ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးစားတဲ့လူလဲ များသားမိန်းကလေးတွေ ။

စားတာ များတယ်နောက်ဆိုရင် “ ဘုတ်ဘုတ်ဘ က်ဘက် “ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မုန့်ပြားသလက်တွေများတီထွင်လာကြအုံးမလားမသိဘူးစားကြမလား။

ထိုင်းမှာ တော်တော်နာမည်ကြီးပြီး ရောင်းကော င်းနေတဲ့ မုန့် တဲ့ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးစားတဲ့လူလဲ များသားမိန်းကလေးတွေ ။

စားတာ များတယ်နောက်ဆိုရင် ဘုတ်ဘုတ်ဘ က်ဘက် ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မုန့်ပြားသလက်တွေများတီထွင်လာကြအုံးမလားမသိဘူးစားကြမလား။

ထိုင်းမှာ တော်တော်နာမည်ကြီးပြီး ရောင်းကေ ာင်းနေတဲ့ မုန့် တဲ့ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးစားတဲ့လူလဲ များသားမိန်းကလေးတွေ ။

စားတာ များတယ်နောက်ဆိုရင် “ဘုတ်ဘုတ်ဘဘက်ဘက် “ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မုန့်ပြားသလက်တွေ များတီထွင်လာကြအုံးမလားမသိဘူးစားကြမလား။

ထိုင်းမှာ တော်တော်နာမည်ကြီးပြီး ရောင်းကေ ာင်းနေတဲ့ မုန့် တဲ့ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးစားတဲ့လူလဲ များသားမိန်းကလေးတွေ စားတာ များတယ်နောက်ဆိုရင် ။

ဘုတ်ဘုတ်ဘက်ဘက် “ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မုန့်ပြားသလက်တွေများတီထွင်လာကြအုံးမလားမသိဘူးစားကြမလား။
#Credit