၅၀၅ က အမှုမှ ရုတ်သိမ်းခံရသော အနုပညာရှင် ၂၄ ဦး…..

၅၀၅ က အမှုမှ ရုတ်သိမ်းခံရသော အနုပညာရှင် ၂၄ ဦး

ပုဒ်မ ၅၀၅ က ဖြင့် အမှုဖွင့် ခံခဲ့ရပြီး ယခု ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ကြောင်း အနုပညာရှင် ၂၄ဦး စာရင်းထုတ်ပြန်

၅၀၅က

Akonthi

၅၀၅ က အမှုမှ ရုတ်သိမ်းခံရသော အနုပညာရှင် ၂၄ ဦး

ပုဒ်မ ၅၀၅ က ဖြင့် အမှုဖွင့် ခံခဲ့ရပြီး ယခု ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ကြောင်း အနုပညာရှင် ၂၄ဦး စာရင်းထုတ်ပြန်

၅၀၅က

Akonthi

၅၀၅ က အမႈမွ ရုတ္သိမ္းခံရေသာ အႏုပညာရွင္ ၂၄ ဦး

ပုဒ္မ ၅၀၅ က ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ခံခဲ့ရၿပီး ယခု ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္ေၾကာင္း အႏုပညာရွင္ ၂၄ဦး စာရင္းထုတ္ျပန္

၅၀၅က

Akonthi

၅၀၅ က အမႈမွ ရုတ္သိမ္းခံရေသာ အႏုပညာရွင္ ၂၄ ဦး

ပုဒ္မ ၅၀၅ က ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ခံခဲ့ရၿပီး ယခု ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္ေၾကာင္း အႏုပညာရွင္ ၂၄ဦး စာရင္းထုတ္ျပန္

၅၀၅က

Akonthi

၅၀၅ က အမႈမွ ႐ုတ္သိမ္းခံရေသာ အႏုပညာရွင္ ၂၄ ဦး

ပုဒ္မ ၅၀၅ က ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ခံခဲ့ရၿပီး ယခု ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္ေၾကာင္း အႏုပညာရွင္ ၂၄ဦး စာရင္းထုတ္ျပန္

၅၀၅က

Akonthi

၅၀၅ က အမႈမွ ႐ုတ္သိမ္းခံရေသာ အႏုပညာရွင္ ၂၄ ဦး

ပုဒ္မ ၅၀၅ က ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ခံခဲ့ရၿပီး ယခု ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္ေၾကာင္း အႏုပညာရွင္ ၂၄ဦး စာရင္းထုတ္ျပန္

၅၀၅က

Akonthi

၅၀၅ က အမႈမြ ႐ုတ္သိမ္းခံေရသာ အႏုပညာ႐ြင္ ၂၄ ဦး

ပုဒၼ ၅၀၅ က ်ဖင့္ အမႈျဖင့္ ခံခဲ့ရၿပီး ယခု ်ပႏႅၫ္႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္ေၾကာင္း အႏုပညာ႐ြင္ ၂၄ဦး စာရင္းထုတ္်ပႏ္

၅၀၅က

Akonthi

၅၀၅ က အမႈမြ ႐ုတ္သိမ္းခံေရသာ အႏုပညာ႐ြင္ ၂၄ ဦး

ပုဒၼ ၅၀၅ က ်ဖင့္ အမႈျဖင့္ ခံခဲ့ရၿပီး ယခု ်ပႏႅၫ္႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္ေၾကာင္း အႏုပညာ႐ြင္ ၂၄ဦး စာရင္းထုတ္်ပႏ္

၅၀၅က

Akonthi