အိပ္မက္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

အိပ္မက္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

၁။ သင့္အိပ္မက္၏ ၉၀% သည္ သင္ႏိုးလွ်င္ ေမ့သြားတတ္သည္။

အိပ္ရာႏိုးျပီး ၅ မိနစ္အတြင္းတြင္ အိပ္မက္ တစ္၀က္ေလာက္ကို ေမ့သြားတတ္ျပီး၊ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ၾကာလွ်င္ေတာ့ ၉၀% ေလာက္ကို ေမ့သြားတတ္ပါတယ္။

၂။ မ်က္စိမျမင္သူမ်ားလည္း အိပ္မက္ မက္ၾကသည္။

လူမ်ားသည္ မ်က္စိျမင္ေသာအခါမွ အျပင္မွာျမင္ေသာ အရာမ်ားကို အိပ္မက္ထဲ ထည့္မက္ၾကသည္ဟု ထင္ၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေမြးကတည္းက မ်က္စိမျမင္ေသာ သူပင္လွ်င္ အိပ္မက္ မက္တတ္ၾကသည္။

၄င္းတို႔ အိပ္မက္ထဲတြင္ သူတို႔ရင္းႏွီးေသာ အသံ၊ အနံ႔၊ အထိအေတြ႔ ႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။

၃။ လူတိုင္း အိပ္မက္ မက္ၾကသည္။

ဦးေႏွာက္ထိခိုက္ျပီး သြပ္သြပ္ခါေအာင္ ရူးေနသူမ်ားမွလြဲျပီး က်န္တဲ့ လူသားတိုင္း အိပ္မက္ မက္ဖူးၾကသည္။ သင္ အိပ္မက္တခါမွ မမက္ဖူးဘူးဟုဆိုလွ်င္ သင္သည္ ထိုအိပ္မက္မ်ားကို ေမ့သြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္….

၄။ အိပ္မက္ထဲတြင္ က်ေနာ္တို႔ သိျပီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ျမင္ေတြ႔ရသည္။

ဥပမာ။ သင့္အိပ္မက္ထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ သူသည္ ျပင္ပေလာကတြင္ သင္ရင္းႏွီးျပီးေသာသူပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသူ၏ မ်က္ႏွာသည္ အျပင္ကအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တခါတေလ မမွတ္မိႏိုင္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္ဘ၀ တေလ်ာက္လံုးတြင္ လူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေတြ႔ရွိထားျပီးေသာ သင္၏ ဦးေႏွာက္မွ အိပ္မက္အတြက္ အသံုးျပဳတဲ့ ပံုရိပ္ဟာ အမ်ားၾကီးျဖစ္ေနတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၅။ အိပ္မက္ထဲတြင္ တခါတေလ အေရာင္မ်ား မပါရွိပါ။

၁၂% ေသာ အိပ္မက္မ်ားသည္ အျဖဴအမည္း သက္သက္ျဖစ္သည္။ က်န္ ရာခိုင္ႏွဳန္းမ်ားတြင္သာ အေရာင္ပါရွိသည္။

သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၀ အထိ လူသားမ်ားသည္ အျဖဴအမည္း ျဖင့္သာ အမ်ားဆံုး အိပ္မက္မက္ၾကျပီး ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားရဲ႔ ၄.၄% ကသာ အျဖဴအမည္း မက္ၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အေရာင္မပါဘဲ မက္ခဲ့ျခင္းသည္ ထိုအခ်ိန္က ၾကည့္ခဲ့ၾကေသာ တီဗြီ အေရာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မွဳ ရွိေနပါသည္။

၆။ အိပ္မက္မ်ားဟာ သေကၤတတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို အိပ္မက္မက္တဲ့အခါ တခါႏွင့္တခါ မတူႏိုင္ပါဘူး။ အိပ္မက္ထဲမွာ စကားေျပာတဲ့အခါ သေကၤတတစ္ခုနဲ႔ သက္သက္မွတ္မွတ္ ေျပာပါတယ္။ ဥပမာ။ ဒီလူကို ေတြ႔ရင္ ဒီအေၾကာင္းကိုသာေျပာပါတယ္။

၇။ စိတ္ခံစားမွဳမ်ားနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ျခင္း။

အိပ္မက္မ်ားနဲ႔ ဆက္ႏြယ္လို႔ အမ်ားဆံုးခံစားရမွဳမွာ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္မက္ဆိုးေတြဟာ အိပ္မက္ေကာင္းေတြထက္ ပိုမက္တတ္ပါတယ္။

၈။ တစ္ညထဲမွာ အိပ္မက္ ၄ ခုမွ ၇ ခုအထိ မက္ႏိုင္ပါတယ္။

ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အိပ္ခ်ိန္ တစ္နာရီ ႏွစ္နာရီေလာက္အတြင္းမွာကို အဲ့ဒီ့ေလာက္ မက္ႏိုင္ပါတယ္။

၉။ အျပင္မွ အသံမ်ား အိပ္မက္ထဲ ၀င္လာျခင္း။

တခါတေလ အိပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အျပင္က ထိေတြ႔မွဳ၊ ၾကားေနရတဲ့ ဆူညံသံ (သို႔) သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ အသံမ်ားဟာ အိပ္မက္ထဲ ၀င္လာတတ္ပါတယ္။ ႏွိဳးစက္ျမည္တဲ့အခ်ိန္ အိပ္မက္ထဲကေန ထ ပိတ္ဖူးမွာေပါ့။

ဒါဟာ အျပင္က လာတဲ့ ထိေတြ႔မွဳမ်ားကို စိတ္မွ အိပ္မက္အျဖစ္ ျပန္လည္ပံုေဖာ္ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၀။ ေယာက္်ား နဲ႔ မိန္းမ မက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား မတူညီပါ။

အမ်ိဳးသားမ်ား ျမင္မက္တဲ့ အိပ္မက္ ၇၀% ထဲမွာ ဇတ္ေကာင္ဟာ မိမိကိုယ္တိုင္မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာသူမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ေယာက္်ားမ်ား ျမင္မက္သူမ်ားဟာ ေယာက္်ားမ်ားပင္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အိပ္မက္ မက္လွ်င္ေတာ့ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ အေရအတြက္ အတူတူ ပါ ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေယာက္်ားမ်ားဟာ မိန္းမမ်ားထက္ပိုျပီး အိပ္မက္ထဲမွာ စိတ္ထက္သန္ၾကပါတယ္။

၁၁။ နိမိတ္ ၾကိဳတင္ျပေသာ အိပ္မက္မ်ား

သုေတသန ျပဳလုပ္ထားခ်က္မ်ားအရ ၁၈% မွ ၃၈% ေသာ သူမ်ားဟာ နိမိတ္ျပသကဲ့သို႔ေသာ အိပ္မက္မ်ားအား အနည္းဆံုး တစ္ၾကိမ္ ခန္႔ ျမင္မက္ဖူးၾကပါတယ္။ ၇၀% ေလာက္က အျပင္မွာ တကယ္ျဖစ္လာတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

၁၂။ သင္ ေဟာက္ေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ အိပ္မက္ မမက္ပါဘူး

သက္ေသျပစရာ မေတြ႔ရွိေသးေပမယ့္ ဒီအခ်က္ကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္ခံထားၾကပါတယ္။

၁၃။ အိပ္မက္ထဲက လိင္ကိစၥ

တခါတေလ အိပ္မက္ထဲမွာ လိင္ကိစၥအေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္လည္း အျပင္မွာ ျဖစ္သကဲ့သို႔ စိတ္ခံစားမွဳကို အျပည့္အ၀ ရပါတယ္။

ထိုကဲ့သို႔ လိင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထိေတြ႔ျခင္း ခံစားခ်က္မ်ားဟာ တခါတရံ အျပင္မွာထက္ပင္ ပိုမိုျပင္းထန္တတ္ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မက္တဲ့ အိပ္မက္ေတြအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္းေပါ့”

Unicode

အိပ်မက်အကြောင်း သိကောင်းစရာ

၁။ သင့်အိပ်မက်၏ ၉၀% သည် သင်နိုးလျှင် မေ့သွားတတ်သည်။

အိပ်ရာနိုးပြီး ၅ မိနစ်အတွင်းတွင် အိပ်မက် တစ်ဝက်လောက်ကို မေ့သွားတတ်ပြီး၊ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာလျှင်တော့ ၉၀% လောက်ကို မေ့သွားတတ်ပါတယ်။

၂။ မျက်စိမမြင်သူများလည်း အိပ်မက် မက်ကြသည်။

လူများသည် မျက်စိမြင်သောအခါမှ အပြင်မှာမြင်သော အရာများကို အိပ်မက်ထဲ ထည့်မက်ကြသည်ဟု ထင်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော် မွေးကတည်းက မျက်စိမမြင်သော သူပင်လျှင် အိပ်မက် မက်တတ်ကြသည်။

၎င်းတို့ အိပ်မက်ထဲတွင် သူတို့ရင်းနှီးသော အသံ၊ အနံ့၊ အထိအတွေ့ နှင့် ခံစားချက်များ ပါဝင်ပါတယ်။

၃။ လူတိုင်း အိပ်မက် မက်ကြသည်။

ဦးနှောက်ထိခိုက်ပြီး သွပ်သွပ်ခါအောင် ရူးနေသူများမှလွဲပြီး ကျန်တဲ့ လူသားတိုင်း အိပ်မက် မက်ဖူးကြသည်။ သင် အိပ်မက်တခါမှ မမက်ဖူးဘူးဟုဆိုလျှင် သင်သည် ထိုအိပ်မက်များကို မေ့သွားသောကြောင့် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်….

၄။ အိပ်မက်ထဲတွင် ကျနော်တို့ သိပြီးသော အကြောင်းအရာများကိုသာ မြင်တွေ့ရသည်။

ဥပမာ။ သင့်အိပ်မက်ထဲတွင် ပါဝင်သော သူသည် ပြင်ပလောကတွင် သင်ရင်းနှီးပြီးသောသူပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသူ၏ မျက်နှာသည် အပြင်ကအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။

သို့သော် တခါတလေ မမှတ်မိနိုင်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သင်ဘ၀ တလျောက်လုံးတွင် လူ ထောင်ပေါင်းများစွာကို တွေ့ရှိထားပြီးသော သင်၏ ဦးနှောက်မှ အိပ်မက်အတွက် အသုံးပြုတဲ့ ပုံရိပ်ဟာ အများကြီးဖြစ်နေတတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

၅။ အိပ်မက်ထဲတွင် တခါတလေ အရောင်များ မပါရှိပါ။

၁၂% သော အိပ်မက်များသည် အဖြူအမည်း သက်သက်ဖြစ်သည်။ ကျန် ရာခိုင်နှုန်းများတွင်သာ အရောင်ပါရှိသည်။

သုတေသန ပြုလုပ်ချက်များအရ ၁၉၁၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၀ အထိ လူသားများသည် အဖြူအမည်း ဖြင့်သာ အများဆုံး အိပ်မက်မက်ကြပြီး ယနေ့ခေတ်မှာတော့ အသက် ၂၅ နှစ်အောက် လူငယ်များရဲ့ ၄.၄% ကသာ အဖြူအမည်း မက်ကြသည်။

ထိုကဲ့သို့ အရောင်မပါဘဲ မက်ခဲ့ခြင်းသည် ထိုအချိန်က ကြည့်ခဲ့ကြသော တီဗွီ အရောင်များနှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိနေပါသည်။

၆။ အိပ်မက်များဟာ သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အိပ်မက်မက်တဲ့အခါ တခါနှင့်တခါ မတူနိုင်ပါဘူး။ အိပ်မက်ထဲမှာ စကားပြောတဲ့အခါ သင်္ကေတတစ်ခုနဲ့ သက်သက်မှတ်မှတ် ပြောပါတယ်။ ဥပမာ။ ဒီလူကို တွေ့ရင် ဒီအကြောင်းကိုသာပြောပါတယ်။

၇။ စိတ်ခံစားမှုများနဲ့ ဆက်နွယ်ခြင်း။

အိပ်မက်များနဲ့ ဆက်နွယ်လို့ အများဆုံးခံစားရမှုမှာ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်မက်ဆိုးတွေဟာ အိပ်မက်ကောင်းတွေထက် ပိုမက်တတ်ပါတယ်။

၈။ တစ်ညထဲမှာ အိပ်မက် ၄ ခုမှ ၇ ခုအထိ မက်နိုင်ပါတယ်။

ပျမ်းမျှအားဖြင့် အိပ်ချိန် တစ်နာရီ နှစ်နာရီလောက်အတွင်းမှာကို အဲ့ဒီ့လောက် မက်နိုင်ပါတယ်။

၉။ အပြင်မှ အသံများ အိပ်မက်ထဲ ဝင်လာခြင်း။

တခါတလေ အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ အပြင်က ထိတွေ့မှု၊ ကြားနေရတဲ့ ဆူညံသံ (သို့) သာယာနာပျော်ဖွယ် အသံများဟာ အိပ်မက်ထဲ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ နှိုးစက်မြည်တဲ့အချိန် အိပ်မက်ထဲကနေ ထ ပိတ်ဖူးမှာပေါ့။

ဒါဟာ အပြင်က လာတဲ့ ထိတွေ့မှုများကို စိတ်မှ အိပ်မက်အဖြစ် ပြန်လည်ပုံဖော်ပေးနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။

၁၀။ ယောက်ျား နဲ့ မိန်းမ မက်သော အိပ်မက်များ မတူညီပါ။

အမျိုးသားများ မြင်မက်တဲ့ အိပ်မက် ၇၀% ထဲမှာ ဇတ်ကောင်ဟာ မိမိကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲ အခြားသောသူများ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။

နောက်တစ်ခုက ယောက်ျားများ မြင်မက်သူများဟာ ယောက်ျားများပင် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများ အိပ်မက် မက်လျှင်တော့ ယောက်ျား၊ မိန်းမ အရေအတွက် အတူတူ ပါ ပါတယ်။

နောက်တစ်ချက်ကတော့ ယောက်ျားများဟာ မိန်းမများထက်ပိုပြီး အိပ်မက်ထဲမှာ စိတ်ထက်သန်ကြပါတယ်။

၁၁။ နိမိတ် ကြိုတင်ပြသော အိပ်မက်များ

သုတေသန ပြုလုပ်ထားချက်များအရ ၁၈% မှ ၃၈% သော သူများဟာ နိမိတ်ပြသကဲ့သို့သော အိပ်မက်များအား အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် ခန့် မြင်မက်ဖူးကြပါတယ်။ ၇၀% လောက်က အပြင်မှာ တကယ်ဖြစ်လာတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။

၁၂။ သင် ဟောက်နေတဲ့အချိန်မှာ အိပ်မက် မမက်ပါဘူး

သက်သေပြစရာ မတွေ့ရှိသေးပေမယ့် ဒီအချက်ကို တော်တော်များများ လက်ခံထားကြပါတယ်။

၁၃။ အိပ်မက်ထဲက လိင်ကိစ္စ

တခါတလေ အိပ်မက်ထဲမှာ လိင်ကိစ္စအကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဖြစ်လာခဲ့လျှင်လည်း အပြင်မှာ ဖြစ်သကဲ့သို့ စိတ်ခံစားမှုကို အပြည့်အ၀ ရပါတယ်။

ထိုကဲ့သို့ လိင်နှင့်ပတ်သက်သော ထိတွေ့ခြင်း ခံစားချက်များဟာ တခါတရံ အပြင်မှာထက်ပင် ပိုမိုပြင်းထန်တတ်ပါတယ်။

ဒါကတော့ ကျနော်တို့ မက်တဲ့ အိပ်မက်တွေအကြောင်း တစေ့တစောင်းပေါ့”